Η Γεωμετρική οπτική αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Οπτικής. Ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας και μελέτης του κλάδου αυτού είναι η περιγραφή και ανάλυση των διαφόρων οπτικών φαινομένων, που έχουν σχέση δηλαδή με το φως και τις ποσοτικές σχέσεις που εμφανίζονται με αυτά, με γεωμετρική κυρίως προσέγγιση, ανάλυση και απόδειξη αυτών.

  • Στην Γεωμετρική οπτική δεν εξετάζεται ούτε εξηγείται η πραγματική φύση των "κατ΄ αντικείμενο" έρευνας φαινομένων αλλά και ούτε μπορεί να γίνει περιγραφή τους. Το αντικείμενο αυτό ανάγεται στη Κυματική οπτική.