Γεώργιος Θ.Παγώντας (1806-1868). Σπούδασε Γυμναστική στη Γερμανία, μετεκπαιδευμένος στο Μόναχο.Πίστευε στην ισορροπία σώματος- πνεύματος κατά τους Guts- Muths και Jahn, ενώ επηρεάστηκε από το σύστημα turnbewegung.. και ήταν ο πρώτος Έλληνας γυμναστής και δάσκαλος στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας και στο Βασιλικό Διδασκαλείο. Ίδρυσε το πρώτο Γυμναστήριο στην Ελλάδα και ο πρώτος που δίδαξε Παιδαγωγική στο Διδασκαλείο Αθηνών, ενώ παρέμεινε σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Το 1837 διδάχθηκε για πρώτη φορά, μάθημα Παιδαγωγικής στο Διδασκαλείο Αθηνών από το γυμναστή Γ.Παγώντα και το σχολικό έτος 1838-1839 άρχισε να διδάσκει το μάθημα της φυσικής ιστορίας.

Υπηρέτησε με συνέπεια, ακούραστα και αφιλοκερδώς, περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες την γυμναστική. Ειδικότερα, τον Οκτωβρίο του 1868 αντικαταστήθηκε στο Δημόσιο Γυμναστήριο Αθηνών, όπου εργαζόταν ως Δ/ντης, γεγονός που πρέπει να είχε σχέση με τον θανάσιμο τραυματισμό του Ι. Φωκιανού, λόγω πτώσης από το δίζυγο, στο οποίο γυμνάζονταν υπό την εποπτεία του.

Ο θανάσιμος αυτός τραυματισμός πρέπει να είχε μεγάλη επίδραση στην υγεία του Παγώντα, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα (18 ή 19 Νοεμβρίου 1868) έφυγε από τη ζωή. Η Εφημερίδα Εμπρός (4/01/1918, αρ. 7624) έγραφε « Ο Παγών επέθανεν από ένδειαν. Παυθείς εις το γήρας του από την θέσιν διδασκάλου της γυμναστικής περιήλθεν εις την έσχατην ένδειαν από την οποίαν και απέθανε», ενώ η εφημ Αιών (28/11/1868, αρ,2400) γα το ίδιο θέμα έγραψε: ΄΄ Άσιτος , γυμνός εξ ειδούς δε και περιστολής μη θέλων να εντείνη την χείρα του επαίτου, ευρέθει πρωίαν τινά νεκρός επί της σκληράς κλίνης του΄΄

Εργογραφία

Το πρώτο αμιγές αθλητικό βιβλίο οφείλεται στον Γ. Θ. Παγώντα, «Περίληψις περί Γυμναστικής» .Αθήνα 1837.

• Περίληψη των Φυσικών επιστημών, χ.τ. 1842.

• Η μικρά χρηστομάθεια, ήτοι συλλογή εκ διαφόρων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, Αθήνα 1843.

• Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας προς διασάφησιν της εικονικής παραστάσεως αυτής (μετάφραση), Αθήνα 1846.

• Σύνοψη της Ιερής Κατήχησης του Κοραή, Αθήνα 1846.

• Γεωγραφικός Άτλαντας και Χάρτες, Αθήνα 1847.

• Περίληψις της Παιδαγωγικής και Διδακτικής (μετάφραση), Αθήνα 1853-54. • Μεταφράσεις Ιστορικών εργασιών με συμπληρώσεις

• Ερμηνεία της διδασκαλίας της ανάγνωσης της γραφής, της αριθμητικής, της κατήχησης και των λοιπών μαθημάτων, Αθήνα 1858.

• Βεκκέρος, Περί Γυμναστικής των αρχαίων Ελλήνων(μετάφραση) , 1858

• Λουδοβίκος Ερρίκος Τεύχερος, Ομηρόκεντρα Αωκαι Κέντωνες, 1859.

• Τρεις εκθέσεις. Δοθείσαι το 1862, Ιουλίου 31, Εις το της Εκπαιδεύσεως Υπουργείον.