Ο Γκολφίνος Λόντος ήταν Έλληνας πρόκριτος και γαιοκτήμονας της Πελοποννήσου, καθώς και ο γενάρχης της οικογένειας των Λόντων.

Καταγόταν από Φαναριώτικη οικογένεια, η οποία είχε εγκατασταθεί στον Κάλανο των Νεζερών, στην ορεινή Αχαΐα, όπου και γεννήθηκε. Επιδόθηκε στην αγορά εκτάσεων γης και σύντομα κατόρθωσε να αναδειχθεί σε πρόκριτο της περιοχής με δικό του πύργο καθώς και με δικό του στρατιωτικό σώμα. Διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Ενετούς και διετέλεσε πρόξενος αυτών, όπως και μετέπειτα τα παιδιά του.

Είναι επίσης ένας από τους πρωτεργάτες της αποτυχημένης επανάστασης του 1770 που έμεινε γνωστή στην ιστορία σαν Ορλωφικά.[1]

Αναφορές

Επεξεργασία
  1. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δεύτερην Τουρκοκρατίαν (1715-1821), Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1939. - Επανέκδοση: Λιθογραφείο Α. Ελευθερίου 2000.