Γλυκογένεση

(Ανακατεύθυνση από Γλυκονεογένεση)

Γλυκογένεση (αγγλ. Glycogenesis) ονομάζεται η μεταβολική πορεία σύνθεσης του γλυκογόνου από γλυκόζη.

Η περίσσεια 6-φωσφο-γλυκόζης, στην περίπτωση που έχει καλυφθεί η ανάγκη του οργανισμού σε γλυκόζη, αποθηκεύεται σε μορφή γλυκογόνου, διαδικασία που πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στους σκελετικούς μύες και το ήπαρ.

Η 6-φωσφο-γλυκόζη ισομεριώνεται σε 1-φωσφο-γλυκόζη με τη συμβολή της φωσφο-γλυκο-μουτάσης. Στην συνέχεια, η 1-φωσφο-γλυκόζη αντιδρά με την τριφωσφορική ουριδίνη (UTP) που λειτουργεί ως παράγοντας ενεργοποίησης , προς σχηματισμό ουριδίλο-διφωσφο-γλυκόζης (UDP) μέσω του ενζύμου πυροφωσφορυλάση της ουριδιλο-διφωσφο-γλυκόζης. Στην συνέχεια, με την συνθάση του γλυκογόνου μεταφέρεται ένα μόριο γλυκόζης σε ένα ήδη υπάρχον μόριο γλυκογόνου απελευθερώνοντας την UDP.

ΠηγέςΕπεξεργασία

Διατροφή & Μεταβολισμός, Λάμπρος Συντώσης, Κατερίνα Σκενδέρη, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2008.