Η γραμμή πλώρης ή ιθύνουσα γραμμή (lubber's line) ενός πλοίου λέγεται η νοητή ευθεία που διέρχεται από το μέσον, κατά το διάμηκες του πλοίου και ενώνει τα ακραία σημεία της πλώρης και της πρύμνης. Επειδή επ΄ αυτής ακολουθείται η κατεύθυνση του πλοίου λέγεται πρακτικότερα γραμμή κατεύθυνσης (head line).

Η γραμμή αυτή σημειώνεται εξωτερικά της κυρίας μαγνητικής πυξίδας, στους επαναλήπτες αυτής, στην εξωτερική στεφάνη της συσκευής ραντάρ και σε οποιαδήποτε συσκευή με την οποία λαμβάνονται διοπτεύσεις. Πολλές φορές σημειώνεται και ως κάθετος στο μεσαίο κρύσταλλο, παράθυρο, της Γέφυρας του πλοίου.

Η γραμμή πλώρης είναι ιδιαίτερα άκρως σημαντική τόσο για τον προσδιορισμό της πορείας πλοίου όσο και στις λήψεις διοπτεύσεων.