Γραμματέας είναι ο τίτλος που χρησιμοποιείται συχνά σε οργανισμούς για να υποδείξει ένα άτομο που έχει ορισμένο βαθμό εξουσίας, δύναμης ή σημαντικότητας στον οργανισμό. Οι γραμματείς ανακοινώνουν σημαντικά γεγονότα και επικοινωνούν με τον οργανισμό. Ο αγγλικός όρος secretary προέρχεται από τη λατινική λέξη secernere, «διακρίνω» ή «ξεχωρίζω», την παθητική μετοχή (secretum) που σημαίνει «διαχωρίζομαι», ή εν τέλει κάτι ιδιωτικό ή εμπιστευτικό, όπως με την αγγλική λέξη secret. Ο γραμματέας ήταν ένα άτομο, επομένως, που εκτελούσε τις λειτουργίες εμπιστευτικά, συνήθως για ένα ισχυρό άτομο (βασιλέα, πάπα, κ.λπ.).

Σε ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο όρος γραμματέας χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον κάτοχο μιας θέσης σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου. Υπάρχουν πολλές δημοφιλείς παραλλαγές του τίτλου που χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν ότι ο εν λόγω γραμματέας έχει υψηλό βαθμό εξουσίας, όπως general secretary (ή, με τη χρήση στη νορμανδική γλώσσα, secretary-general), πρώτος γραμματέας και Εκτελεστικός Γραμματέας.

Γενικός Γραμματέας

Επεξεργασία

Γενικός Γραμματέας είναι ο τίτλος μιας υπουργικής θέσης εξουσίας που βρίσκεται σε διάφορους οργανισμούς, όπως συνδικάτα, κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κόμματα και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Παραπομπές

Επεξεργασία