Γρεναδιέροι ήταν πεζικάριοι του 17ου και 18ου αιώνα, που εκτελούσαν ιδιαίτερες αποστολές. Αρχικά ήταν οπλισμένοι με γρανάτες, και αργότερα συγκροτούσαν επίλεκτα σώματα του στρατού.

Γρεναδιέρος της Πρωσίας (6ο Σύνταγμα)
περ. 1715 - Πίνακας του 19ου αι.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία