Ο Γωβιός είναι γένος ψαριών του γλυκού νερού που ανήκει στην οικογένεια των Γωβιιδών και αριθμεί πολυάριθμα είδη.


Εξωτερικά Χαρακτηριστικά Επεξεργασία

Τα περισσότερα είδη Γωβιών είναι σχετικά μικρού μεγέθους και μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 25 εκατοστά. Έχουν μακρουλό σώμα, με μεγάλη ελαφρώς πεπιεσμένη κεφαλή. Επίσης, έχουν χοντρά χείλη, μάτια που προεξέχουν και το πρώτο από τα δύο ραχιαία πτερύγια είναι αγκαθωτό, ενώ το ουραίο στρογγυλό.Τα περισσότερα είδη γωβιών έχουν χρώματα αντίστοιχα με το περιβάλλον στο οποίο κινούνται δηλαδή , κυριαρχεί το καφέ χρώμα στα περισσότερα είδη γωβιού.

Διατροφή Επεξεργασία

Οι γωβιοί συνήθως τρέφονται με έντομα, προνύμφες και οστρακόδερμα.


Τόπος Διαβίωσης Επεξεργασία

Είναι εξαπλωμένος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα περισσότερα είδη γωβιού ζουν στη θάλασσα, ενώ άλλα σε υφάλμυρα ή γλυκά νερα.Τα περισσότερα είδη γωβιού ζουν σε μεικτούς βυθούς με χαμηλές πέτρες,χαλίκια ,λιβάδια Ποσειδωνίας και κάποιες φορές συναντάται σε αποκλείστηκαν αμμώδεις βυθούς.

Πηγές Επεξεργασία