Ο Γωβιός είναι γένος ψαριών του γλυκού νερού που ανήκει στην οικογένεια των Γωβιιδών και αριθμεί πολυάριθμα είδη.


Εξωτερικά ΧαρακτηριστικάΕπεξεργασία

Τα περισσότερα είδη Γωβιών είναι σχετικά μικρού μεγέθους και μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 25 εκατοστά. Έχουν μακρουλό σώμα, με μεγάλη ελαφρώς πεπιεσμένη κεφαλή. Επίσης, έχουν χοντρά χείλη, μάτια που προεξέχουν και το πρώτο από τα δύο ραχιαία πτερύγια είναι αγκαθωτό, ενώ το ουραίο στρογγυλό.


ΔιατροφήΕπεξεργασία

Οι γωβιοί συνήθως τρέφονται με έντομα, προνύμφες και οστρακόδερμα.


Τόπος ΔιαβίωσηςΕπεξεργασία

Είναι εξαπλωμένος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα περισσότερα είδη γωβιού ζουν στη θάλασσα, ενώ άλλα σε υφάλμυρα ή γλυκά νερα.


ΠηγέςΕπεξεργασία