Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Δάσκυλος αναφέρονται τα ακόλουθα 4 πρόσωπα:

  1. Γιος του Ταντάλου και της Ανθεμοεισίδας, κόρης του ποταμού Λύκου. Αναφέρεται ως βασιλιάς των Μαριανδυνών στη Βιθυνία και πατέρας του άλλου Λύκου, εκείνου που φιλοξένησε τον Ηρακλή όταν ταξίδευε για να πάρει τη Ζώνη της Ιππολύτης.
  2. Πατέρας του ιδρυτή της φρυγικής πόλεως Νακολείας.
  3. Γιος του Περιάνδου, ιδρυτής της καρικής πόλεως Δασκύλιον.
  4. Πατέρας του βασιλιά της Λυδίας Γύγη.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969