Στα Μαθηματικά, το δέλτα του Κρόνεκερ (ή αλλιώς σύμβολο του Κρόνεκερ) είναι η διακριτή εκδοχή της συνάρτησης δέλτα του Ντιράκ.

Αυστηρότερα, το δέλτα του Κρόνεκερ ορίζεται με τον εξής τρόπο:

Μιγαδική ανάλυσηΕπεξεργασία

Στα πλαίσια της μιγαδικής ανάλυσης, το δέλτα του Κρόνεκερ μπορεί να αναπαρασταθεί υπό τη μορφή του παρακάτω ολοκληρώματος βρόχου:

 

όπου m,n ακέραιοι και i η φανταστική μονάδα. Ο βρόχος C ταυτίζεται με τον μοναδιαίο κύκλο.

Γραμμική άλγεβραΕπεξεργασία

Στα πλαίσια της γραμμικής άλγεβρας, το δέλτα του Κρόνεκερ μπορεί να αναπαρασταθεί υπό τη μορφή ενός συμμετρικού πίνακα διάστασης N×N όπου Ν είναι ο συνολικός αριθμός των (θετικών) ακεραίων τιμών που μπορούν να πάρουν οι δείκτες.

Συγκεκριμένα, αν i,j=1,2,3 τότε το δέλτα του Κρόνεκερ μπορεί να αναπαρασταθεί υπό τη μορφή ενός 3×3 πίνακα:

 

Στην αναπαράσταση πίνακα λοιπόν, το δέλτα του Κρόνεκερ ταυτίζεται με τον μοναδιαίο πίνακα.

ΙδιότητεςΕπεξεργασία

Σε τρεις διαστάσεις (i,j=1,2,3) το δέλτα του Κρόνεκερ παρουσιάζει τις παρακάτω ιδιότητες:

  •  
  •  
  •  
  •  

όπου εijk το σύμβολο μετάθεσης. Σε όλες τις παραπάνω σχέσεις έγινε χρήση της σύμβασης άθροισης του Αϊνστάιν.

ΠηγέςΕπεξεργασία