Δήμος Βερτίσκου

δήμος της Ελλάδας
Ο δήμος Βερτίσκου σημασμένος με κόκκινο σε πολιτικό χάρτη του νομού Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Βερτίσκου ήταν δήμος του νομού Θεσσαλονίκης που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Λαγκαδά. Βρισκόταν στην βορειοανατολική περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης. Στην απογραφή του 2001 είχε 3.350 κατοίκους. Είχε ως έδρα του το χωριό Όσσα που ήταν και το μεγαλύτερο σε αριθμό κατοίκων σε όλο το Δήμο. Βρίσκεται λίγα μόλις χιλόμετρα (περίπου 30) από την πόλη της Θεσσαλονίκης . Άλλο σημαντικό χωριό της περιοχής που καταλάμβανε ο δήμος είναι το Πολυδένδρι Θεσσαλονίκης που διέρχεται φάση ανοικοδόμησης.

Διοικητική διαίρεσηΕπεξεργασία

Δ.δ. Όσσης [ 996 ]
Δ.δ. Βερτίσκου [ 452 ]
Δ.δ. Εξαλόφου [ 1.264 ]
Δ.δ. Λοφίσκου [ 638 ]