Δήμος Ερίσου

δημοτική ενότητα της Ελλάδας


Ο Δήμος Ερίσου ήταν ένας από τους επτά δήμους και μία κοινότητα, στους οποίους διαιρούνταν διοικητικά η Κεφαλονιά την περίοδο που ίσχυσε το πρόγραμμα Καποδίστριας. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Κεφαλονιάς. Βρισκόταν στο βορειότερο άκρο του νησιού. Ο δήμος Ερίσου αποτελούνταν από 12 δημοτικά διαμερίσματα, καταλάμβανε έκταση 78,1 τ.χλμ. και είχε συνολικό πληθυσμό 1.963 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν οι Βασιλικιάδες. Η περιοχή που καταλάμβανε ο δήμος Ερίσου είναι η πιο τουριστική του νησιού.

Δήμος Ερίσου
Δήμος

Χώρα Ελλάδα
Διοίκηση  
Διοικητική υπαγωγή  
 • Περιφέρεια Ιόνιων νησιών
Νομός Κεφαλλονιάς
Έκταση 78,1 km2
Πληθυσμός 1.963 (απογραφή 2001)

Ο δήμος περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:

Δ.δ. Βασιλικιάδων [ 150 ]
Δ.δ. Αντιπάτων Ερίσου [ 209 ]
Δ.δ. Άσου -- η Άσος [ 122 ]
Δ.δ. Βαρέος -- το Βαρύ [ 52 ]
Δ.δ. Καρυάς -- η Καρυά [ 41 ]
Δ.δ. Κοθρέα [ 133 ]
Δ.δ. Κομιτάτων [ 126 ]
Δ.δ. Μεσοβουνίων -- τα Μεσοβούνια [ 136 ]
Δ.δ. Νεοχωρίου -- το Νεοχώρι [ 56 ]
Δ.δ. Πατρικάτων -- τα Πατρικάτα [ 102 ]
Δ.δ. Πλαγιάς -- η Πλαγιά [ 83 ]
Δ.δ. Τουλιάτων [ 306 ]
Δ.δ. Φισκάρδου [ 447 ]