Δήμος Ιωαννιτών (πρόγραμμα Καποδίστριας)

δημοτική ενότητα της Ελλάδας

Δήμος Ιωαννιτών είναι η επίσημη ονομασία του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει την πόλη των Ιωαννίνων και τα γειτονικά της χωριά, τα οποία προσαρτήθηκαν στο δήμο κατά τη δεκαετία του '90 ομαδοποιημένα σε δημοτικά διαμερίσματα.

Το 2011 καταργήθηκε με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και εντάχθηκε στον νέο, διευρυμένο Δήμο Ιωαννιτών.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ιωαννιτών ανερχόταν σε 75.550 άτομα, εκ των οποίων οι 67.384 κατοικούν στην πόλη. Εάν στους παραπάνω αριθμούς προστεθούν οι φοιτητές του πανεπιστημίου και οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης που προτίμησαν να απογραφούν στα χωριά τους, ο πραγματικός πληθυσμός υπερβαίνει τους 100.000.[εκκρεμεί παραπομπή]. Επίσης, σύμφωνα με την τοπική Πολεοδομία η έκταση του δήμου είναι 46,6 χμ².

Διοικητική διαίρεση

Επεξεργασία
  • Δ.δ. Εξοχής (τμήμα της πρώην κοινότητας Περάματος) -- η Εξοχή

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία