Δήμος Λεβαδέων

δήμος της Ελλάδας

Ο Δήμος Λεβαδέων είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Λεβαδέων, Δαυλείας, Κορωνείας και Χαιρωνείας και της Κοινότητας Κυριακίου. Η έκταση του νέου δήμου είναι 698,79 τ. χλμ. και ο πληθυσμός του 31.315 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η Λιβαδειά.

Δήμος Λεβαδέων
Δήμος
Official logo of {{{official_name}}}

Έμβλημα

Χώρα Ελλάδα
Έδρα Λιβαδειά
Τοπικές έδρες Λιβαδειά, Άγιος Γεώργιος, Δαύλεια, Χαιρώνεια, Κυριάκι
Διοίκηση  
 • Δήμαρχος Δημήτριος Καραμάνης

(2024-)

Διοικητική υπαγωγή  
 • Αποκ. διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφ. ενότητα Βοιωτίας
Διαμέρισμα Στερεά Ελλάδα
Έκταση 698,79 km2
Πληθυσμός 31.315 (απογραφή 2011)
Ιστότοπος dimoslevadeon.gr

Διοικητικές μεταβολές Επεξεργασία

Δήμος Λεβαδέων (1835–1912) Επεξεργασία

Ο πρώτος διευρυμένος Δήμος Λεβαδέων συστάθηκε το 1835 και εκτός από τη Λιβαδειά περιλάμβανε τα χωριά Σούρπη, Γρανίτσα, Πουρνάρι και Τσουκαλάδες. Το 1840 διευρύνθηκε με την προσάρτηση των χωριών Ρωμαίικο, Αραποχώρι, Μπράμαγα και Βελής, που μέχρι τότε ανήκαν στον Δήμο Χαιρώνειας. Ο δήμος καταργήθηκε το 1912 και αντικαταστάθηκε από μικρότερες κοινότητες.[1]

Κοινότητα Λεβαδέων (1912–1929) Επεξεργασία

Η Κοινότητα Λεβαδέων λειτούργησε κατά το διάστημα 1912–1929 και εκτός από την Λιβαδειά περιλάμβανε τους οικισμούς Πέρα Χωριό, Ανάληψη (τότε Σούρπη) και Τσουκαλάδες, καθώς και τους οικισμούς Γεφυράκι, Καρβούνι, Κουρούπι και Λυκούρεσι, οι οποίοι καταργήθηκαν τα επόμενα χρόνια. Το 1929 η Κοινότητα Λιβαδειάς αναγνωρίστηκε σε Δήμο.[2]

Δήμος Λεβαδέων (1929–1998) Επεξεργασία

Ο Δήμος Λεβαδέων που συστάθηκε το 1929 προήλθε από αναγνώριση της μέχρι τότε Κοινότητας Λιβαδειάς σε Δήμο. Το 1934 αποσπάστηκε από τον Δήμο ο οικισμός Ανάληψη (τότε Σούρπη), που αποτέλεσε έδρα της ομώνυμης κοινότητας μέχρι το 1953, οπότε επαναπροσαρτήθηκε στον Δήμο. Το 1946 αποσπάστηκε από τον Δήμο ο οικισμός Άγιος Μελέτιος, ο οποίος ορίστηκε έδρα κοινότητας μέχρι το 1962 οπότε επανεντάχθηκε στον δήμο. Το 1974 εντάχθηκε στον Δήμο Λεβαδέων ο οικισμός Ελικώνας, που έως τότε αποτελούσε έδρα ξεχωριστής κοινότητας.[2]

Δήμος Λεβαδέων (1998–2010) Επεξεργασία

 
Ο Καποδιστριακός δήμος Λεβαδέων

Ο «καποδιστριακός» Δήμος Λεβαδέων προέκυψε από τη συνένωση του παλαιότερου Δήμου Λεβαδέων και των Κοινοτήτων Ρωμαίικου και Λαφυστίου. Συνόρευε με τους Δήμους Διστόμου, Χαιρωνείας, Κορωνείας και Ορχομενού και με την Κοινότητα Κυριακίου. Αποτελείτο από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λεβαδέων, Λαφυστίου και Ρωμαίικου και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχε πληθυσμό 21.492 κατοίκων.[3]

Ο Δήμος Λεβαδέων του προγράμματος Καποδίστριας περιλάμβανε τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς:

Δημοτικό Διαμέρισμα Λεβαδέων [ 20.769 ]
Δημοτικό Διαμέρισμα Λαφυστίου -- το Λαφύστι [ 422 ]
Δημοτικό Διαμέρισμα Ρωμαιίκου -- το Ρωμαίικο [ 301 ]

Δήμος Λεβαδέων (2011—) Επεξεργασία

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης, οι προϋπάρχοντες Δήμοι Λεβαδέων, Δαυλείας, Κορωνείας και Χαιρωνείας και η Κοινότητα Κυριακίου συνενώθηκαν στον νέο διευρυμένο Δήμο (στην πραγματικότητα είναι ένα εκτενές χωριό) Λεβαδέων, ο οποίος διαρθρώνεται στις παρακάτω δημοτικές ενότητες και κοινότητες (σε αγκύλες ο πληθυσμός κατά την απογραφή του 2011)[4] :

Δημοτική Ενότητα Λεβαδέων Επεξεργασία

Κοινότητα Λεβαδέων [ 22.193 ]
Κοινότητα Λαφυστίου -- το Λαφύστιο [ 354 ]
Κοινότητα Ρωμαιίκου -- το Ρωμαίικο [ 232 ]

Δημοτική Ενότητα Δαυλείας Επεξεργασία

Κοινότητα Δαυλείας [ 1.240 ]
Κοινότητα Μαυρονερίου [ 218 ]
Κοινότητα Παρορίου -- Παρόριο [ 228 ]

Δημοτική Ενότητα Κορώνειας Επεξεργασία

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου -- ο Άγιος Γεώργιος [ 1.693 ]
Κοινότητα Αγίας Άννας [ 261 ]
Κοινότητα Αγίας Τριάδας -- η Αγία Τριάδα [ 652 ]
Κοινότητα Αλαλκομενών [ 178 ]
Κοινότητα Κορωνείας [ 386 ]

Δημοτική Ενότητα Κυριακίου Επεξεργασία

Κοινότητα Κυριακίου [ 2.298 ]

Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Επεξεργασία

Κοινότητα Χαιρωνείας -- η Χαιρώνεια [ 556 ]
Κοινότητα Αγίου Βλασίου -- ο Άγιος Βλάσιος [ 212 ]
Κοινότητα Ακοντίου -- το Ακόντιο [ 127 ]
Κοινότητα Ανθοχωρίου -- το Ανθοχώρι [ 207 ]
Κοινότητα Βασιλικών -- τα Βασιλικά [ 38 ]
Κοινότητα Θουρίου -- το Θούριο [ 127 ]
Κοινότητα Προσηλίου -- το Προσήλιο [ 33 ]
Κοινότητα Προφήτου Ηλία -- ο Προφήτης Ηλίας [ 82 ]

Πολιτικά Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία