Ο Δήμος Οιτύλου ήταν Δήμος του Νομού Λακωνίας, που συστάθηκε το 1997 με το Σχέδιο «Καποδίστριας» από τη συνένωση παλαιότερων Κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 - 2010, οπότε και καταργήθηκε το 2010 με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και εντάχθηκε στον νέο Δήμο Ανατολικής Μάνης, ως Δημοτική Ενότητα Οιτύλου. Βρισκόταν στο νοτιότερο τμήμα του Νομού, στην δυτική πλευρά της χερσονήσου της Μάνης. Ο Δήμος αποτελούνταν από 18 Δημοτικά Διαμερίσματα, καταλάμβανε έκταση 143,7 χλμ.2 και είχε συνολικό πληθυσμό 5.203 κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή του 2001. Έδρα του Δήμου, ήταν η Αρεόπολη.

Δήμος Οιτύλου
(1999 - 2010)

Δήμος Οιτύλου

Χώρα Ελλάδα
Έδρα Αρεόπολη
Διοίκηση  
 • Δήμαρχος Ανδρεάκος Πέτρος
(1999 - 2002)

Ανδρεάκος Πέτρος
(2003 - 2006)

Ανδρεάκος Πέτρος
(2007 - 2010)

Διοικητική υπαγωγή  
 • Αποκ. διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφ. ενότητα Λακωνίας
Διαμέρισμα Πελοπόννησος
Νομός Λακωνίας
Έκταση 143,7 km2
Πληθυσμός 5.203 κάτοικοι (απογραφή 2001)
Δήμος Οιτύλου
(1999 - 2010)

Οίτυλο

Έκταση 143,7 km2
Πληθυσμός 5.203 κάτοικοι (απογραφή 2001)
Δημοτικές Κοινότητες
Διοικητική υπαγωγή
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική θέση
Νομός Λακωνίας
Αρεόπολη
Το άγαλμα του Πέτρου Μαυρομιχάλη, στην Αρεόπολη.
Σπήλαιο Γλυφάδα Διρού
Καραβοστάσι
Λιμένι
Κάστρο Κελεφάς

Διοικητική διαίρεση Επεξεργασία

Διοικητική διαίρεση: Δήμος Οιτύλου (1999 - 2010)
Δήμος Οιτύλου
Πληθυσμός: 5.203 κάτοικοι (Απογραφή 2001)
Έδρα: Αρεόπολη
Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.) Κάτοικοι (2001) Οικισμοί Κάτοικοι (2001)[1]
Δ.Δ. Αρεοπόλεως 988 η Αρεόπολη 774
τα Δρυάλια 27
το Λαγοκοίλι 68
το Λιμένι 47
οι Ομαλές 20
ο Σωτήρας 52
Δ.Δ. Αλίκων 319 τα Άλικα 235
η Κυπάρισσος 80
ο Μάραθος 4
Δ.Δ. Άνω Μπουλαριών 112 οι Άνω Μπουλαριοί 29
η Βαθιά 36
τα Γιαλιά 15
οι Κάτω Μπουλαριοί 18
ο Λεοντάκης 14
Δ.Δ. Βάθειας 307 η Βάθεια 216
οι Κάποι 84
οι Μιανές 7
Δ.Δ. Βάχου 211 ο Βάχος 189
η Σκάλα 22
Δ.Δ. Γέρμας 51 η Γέρμα 31
τα Αβραμιάνικα 20
Δ.Δ. Γερολιμένος 126 ο Γερολιμένας 55
η Οχιά 71
Δ.Δ. Δρυάλου 180 ο Δρύαλος 48
η Αγία Βαρβάρα 7
η Καφιόνα 40
η Παλαιόχωρα 17
ο Τσόπακας 50
ο Φραγκούλιας 18
Δ.Δ. Καρέας 91 η Καρέα 72
τα Μπουτσελιάνικα 19
Δ.Δ. Κελεφά 59 η Κελεφά 59
Δ.Δ. Κοίτας 392 η Κοίτα 160
ο Άγιος Γεώργιος (Δ.Δ. Κοίτας) 22
η Ανω Γαρδενίτσα 81
η Αρχιά 7
οι Καλονιοί 23
η Κάτω Γαρδενίτσα 23
τα Κεχριάνικα 32
η Νόμια 38
το Ψίον 6
Δ.Δ. Κούνου 356 ο Κούνος 116
η Αγία Κυριακή 20
ο Άγιος Αθανάσιος 4
το Δρυ 56
η Ελαία 25
ο Καλόπυργος 0
ο Καραβάς 21
η Κέρια 18
η Κηπούλα 31
οι Λαγουδιές 5
τα Πάγκια 20
το Σταυρί 25
ο Τροχάλακας 15
Δ.Δ. Κρυονερίου 94 το Κρυονέρι 38
η Κάτω Καρέα 56
Δ.Δ. Μίνας 375 η Μίνα 89
το Αγγειαδάκι 23
ο Άγιος Γεώργιος (Δ.Δ. Μίνας) 14
η Βάμβακα 51
η Έρημος 17
η Καρύνια 36
το Κουλούμιον 23
η Κουτρέλα 2
ο Λάκκος 52
ο Μέζαπος 25
τα Μερμυγκιάνικα 0
το Μπρίκι 16
ο Πολεμίτας 27
Δ.Δ. Νέου Οιτύλου 87 το Νέο Οίτυλο 87
Δ.Δ. Οιτύλου 497 το Οίτυλο 331
τα Αρφίγκια 0
το Ελαιοχώρι 34
το Καραβοστάσιον 60
η Χοτάσια 72
Δ.Δ. Πύργου Διρού 778 ο Πύργος Διρού 334
το Βελούσι 34
το Γκλέζι 47
ο Καλός 83
οι Καμπινάρες 26
η Μαρματσούκα 18
το Νικάνδρειο 15
τα Ξεπαπαδιάνικα 24
η Τριανταφυλλιά 80
η Χαριά 89
η Χαρούδα 28
Δ.Δ. Τσικκαλιών 180 τα Τσικκαλιά 104
το Κοτράφι 13
τα Μουντανίστικα 18
το Ξερόλακκος 18
τα Συχαλάσματα 27

Διοικητικές μεταβολές Επεξεργασία

Δήμος Οιτύλου (1835 - 1912) Επεξεργασία

Διοικητικές μεταβολές: Δήμος Οιτύλου (1835 - 1912)
Δήμος Οιτύλου Λακωνίας
α/α Ημερομηνία, Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
1) 21-03-1835 Σύσταση του Δήμου Οιτύλου,[2] με έδρα τον οικισμό Οίτυλον (Βοίτυλον).

Οι οικισμοί Καραβοστάσι, Κρυονέρι, Καρέα και Κελεφά, προσαρτώνται στο Δήμο Οιτύλου.

2) ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841 (σελ. 6 και 7 από 34) Ο οικισμός Αρεόπολις (Τσίμοβα), αποσπάται από το Δήμο Άρεος και προσαρτάται στο Δήμο Οιτύλου.

Οι οικισμοί Λιμένι, Τσίπα, Κουσκούνι και Κρελιάνικα, αποσπώνται από το Δήμο Άρεος και προσαρτώνται στο Δήμο Οιτύλου.

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο

Οι οικισμοί Δρύαλος, Τσόπακας, Παληόχωρα, Βρίκιον, Καφιώνα, Κουλούμι, Κουτρέλα, Έρημος Λάκκος, Άγιος Γεώργιος, Μίνα και Καρύνια, αποσπώνται από το Δήμο Ιππολών και προσαρτώνται στο Δήμο Οιτύλου.

Οι οικισμοί Πύργος Οιτύλου, Χαριά, Τριανταφυλλιά, Νικάνδρι και Χαρούδα, αποσπώνται από το Δήμο Νικάνδρου και προσαρτώνται στο Δήμο Οιτύλου.

Η έδρα του Δήμου Οιτύλου, μεταφέρεται από τον οικισμό Οίτυλον (Βοίτυλον), στον οικισμό Αρεόπολις (Τσίμοβα).

Δήμος Οιτύλου Μεσσηνίας
α/α Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
3) ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845 Οι οικισμοί Αγγειαδάκιον, Πολεμίτας, Σκυφιάνικα, Φραγκούλια, Κότσιφα, Λαγωκοίλη, Αγία Βαρβάρα, Κριτσελί και Μαρματσούκα, προσαρτώνται στο Δήμο Οιτύλου.
Δήμος Οιτύλου Λακωνίας
α/α Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
4) ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879 Ο οικισμός Κονάκια, προσαρτάται στο Δήμο Οιτύλου.
5) ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889 Οι οικισμοί Αφαλετή-Καφιώνας, Λάκκος, Μαντοφόριον, Σουλιά, Πελάνα, Φτείο και Μονή Βρυκέσι, προσαρτώνται στο Δήμο Οιτύλου.
6) ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897 Οι οικισμοί Μαντοφόριον, Σουλιά, Πελάνα και Μονή Βρυκέσι, του Δήμου Οιτύλου, καταργούνται.

Οι οικισμοί Γέρμα, Ασφύγγια, Δρυόλια, Καλός, Νομπρεβίτσα και Χοτάσια, προσαρτώνται στο Δήμο Οιτύλου.

7) ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899 (σελ. 1 από 20) Ο Δήμος Οιτύλου, αποσπάται από το Νομό Λακωνίας και υπάγεται στο Νομό Λακωνικής.
Δήμος Οιτύλου Λακωνικής
α/α Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
7) ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899 Ο Δήμος Οιτύλου, αποσπάσθηκε στο Νομό Λακωνικής, από το Νομό Λακωνίας.
8) ΦΕΚ 54Α - 29/03/1903 (σελ. 1 από 2) Ο οικισμός Τσίπα, του Δήμου Οιτύλου, μετονομάζεται σε Νέον Οίτυλον.
9) ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908 Οι οικισμοί Αγία Βαρβάρα, Αφαλετή-Καφιώνας, Κότσιφα, Σκυφιάνικα, Φραγκούλια και Φτείο, του Δήμου Οιτύλου, καταργούνται.
10) ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909 (σελ. 2 από 8) Ο Δήμος Οιτύλου, αποσπάται από το Νομό Λακωνικής και υπάγεται στο Νομό Λακωνίας.
Δήμος Οιτύλου Λακωνίας
α/α Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
10) ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909 Ο Δήμος Οιτύλου, αποσπάσθηκε στο Νομό Λακωνίας, από το Νομό Λακωνικής.
11) ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 (σελ. 14, 15 και 16, από 16) Το όνομα του οικισμού Αρεόπολις (Τσίμοβα), του Δήμου Οιτύλου, διορθώνεται σε Αρεόπολις.

Το όνομα του οικισμού Λαγωκοίλη, του Δήμου Οιτύλου, διορθώνεται σε Λαγοκοίλι.

Το όνομα του οικισμού Έρημος Λάκκος, του Δήμου Οιτύλου, διορθώνεται σε Έρημος.

Το όνομα του οικισμού Οίτυλον (Βοίτυλον), του Δήμου Οιτύλου, διορθώνεται σε Οίτυλον.

Το όνομα του οικισμού Ασφύγγια του δήμου Οιτύλου διορθώνεται σε Αρφίγκια

Ο οικισμός Κρυονέρι, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Κρυονερίου.

Ο οικισμός Γέρμα, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Γέρμας.

Ο οικισμός Κελεφά, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Κελεφάς.

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Νέου Οιτύλου.

Ο οικισμός Αρεόπολις, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Αρεοπόλεως.

Ο οικισμός Πύργος Οιτύλου, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Πύργου Οιτύλου.

Ο οικισμός Μίνα, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μίνας.

Ο οικισμός Οίτυλον, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Οιτύλου.

Ο οικισμός Κονάκια, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην Κοινότητα Κρυονερίου.

Ο οικισμός Καρέα, αποσπάται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην Κοινότητα Γέρμας.

Οι οικισμοί Καραβοστάσι και Λιμένι, αποσπώνται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτώνται στην Κοινότητα Νέου Οιτύλου.

Οι οικισμοί Κουσκούνι, Δρυόλια, Λαγοκοίλι και Κρελιάνικα, αποσπώνται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτώνται στην Κοινότητα Αρεοπόλεως.

Οι οικισμοί Καφιώνα, Χαριά, Τριανταφυλλιά, Μαρματσούκα, Τσόπακας, Χαρούδα, Καλός και Νικάνδρι, αποσπώνται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτώνται στην Κοινότητα Πύργου Οιτύλου.

Οι οικισμοί Παληόχωρα, Βρίκιον, Λάκκος, Κουτρέλα, Πολεμίτας, Καρύνια, Κριτσελί, Βάμβακα, Άγιος Γεώργιος, Αγγειαδάκιον, Κουλούμι, Δρύαλος και Έρημος, αποσπώνται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτώνται στην Κοινότητα Μίνας.

Οι οικισμοί Χοτάσια, Αρφίγκια και Νομπρεβίτσα, αποσπώνται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτώνται στην Κοινότητα Οιτύλου.

Ο Δήμος Οιτύλου, καταργείται.

Κοινότητα Οιτύλου (1912 - 1994) Επεξεργασία

Διοικητικές μεταβολές: Κοινότητα Οιτύλου (1912 - 1994)
Κοινότητα Οιτύλου (1912 - 1994)
α/α Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
1) ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 (σελ. 14 και 15, από 16) Σύσταση της Κοινότητας Οιτύλου, με την απόσπαση του οικισμού Οίτυλον, από το Δήμο Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα της Κοινότητας Οιτύλου.

Οι οικισμοί Χοτάσια, Αρφίγκια και Νομπρεβίτσα, αποσπώνται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτώνται στην Κοινότητα Οιτύλου.

2) ΦΕΚ 166Α - 29/07/1919 Ο οικισμός Καραβοστάσι, αποσπάται από την Κοινότητα Νέου Οιτύλου και προσαρτάται στην Κοινότητα Οιτύλου.
3) ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955 Ο οικισμός Νομπρεβίτσα, της Κοινότητας Οιτύλου, μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον.
4) ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994 (σελ. 3 και 4, από 8) Ο οικισμός Οίτυλον, αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα του Δήμου Οιτύλου.

Η Κοινότητα Οιτύλου, καταργείται.

Δήμος Οιτύλου (1994 - 1997) Επεξεργασία

Διοικητκές μεταβολές: Δήμος Οιτύλου (1994 - 1997)
Δήμος Οιτύλου (1994 - 1997)
α/α Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
1) ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994 (σελ. 3 και 4, από 8) Σύσταση του Δήμου Οιτύλου,[3] με την απόσπαση του οικισμού Οίτυλον από την Κοινότητα Οιτύλου και τον ορισμό του ως έδρα του Δήμου Οιτύλου.

Οι οικισμοί Κρυονέρι και Κάτω Καρέα, αποσπώνται από την Κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτώνται στο Δήμο Οιτύλου.

Ο οικισμός Γέρμα, αποσπάται από την Κοινότητα Γέρμας και προσαρτάται στο Δήμο Οιτύλου.

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον, αποσπάται από την Κοινότητα Νέου Οιτύλου και προσαρτάται στο Δήμο Οιτύλου.

Ο οικισμός Καρέα, αποσπάται από την Κοινότητα Καρέας και προσαρτάται στο Δήμο Οιτύλου.

2) ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 (σελ. 28 από 72) Οι οικισμοί Ελαιοχώριον, Καραβοστάσι, Γέρμα, Καρέα, Κρυονέρι, Κάτω Καρέα, Νέον Οίτυλον, Χοτάσια, Αρφίγκια και Οίτυλον, αποσπώνται από το Δήμο Οιτύλου και προσαρτώνται στον «Καποδιστριακό» Δήμο Οιτύλου.

Ο Δήμος Οιτύλου, καταργείται.

Δήμος Οιτύλου (1997 - 2010) Επεξεργασία

Διοικητικές μεταβολές: Δήμος Οιτύλου (1997 - 2010)
Δήμος Οιτύλου (1997 - 2010)
α/α Ημερομηνία, Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
1) ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 (σελ. 28 από 72) Σύσταση του «Καποδιστριακού» Δήμου Οιτύλου,[4] με την απόσπαση του οικισμού Αρεόπολις, από το Δήμο Αρεοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του «Καποδιστριακού» Δήμου Οιτύλου.

Οι οικισμοί των, Δήμου Αρεοπόλεως, Δήμου Διρού και Δήμου Οιτύλου, που υπήρχαν στις 04-12-1997, προσαρτώνται στον «Καποδιστριακό» Δήμο Οιτύλου.

Οι, Δήμος Αρεοπόλεως, Δήμος Διρού και Δήμος Οιτύλου, καταργούνται.

Οι οικισμοί των, Κοινότητας Αλίκων, Κοινότητας Άνω Μπουλαριών, Κοινότητας Βάθειας, Κοινότητας Γερολιμένος, Κοινότητας Κοίτας, Κοινότητας Κούνου και Κοινότητας Τσικκαλιών, που υπήρχαν στις 04-12-1997, προσαρτώνται στον «Καποδιστριακό» Δήμο Οιτύλου.

Οι, Κοινότητα Αλίκων, Κοινότητα Άνω Μπουλαριών, Κοινότητα Βάθειας, Κοινότητα Γερολιμένος, Κοινότητα Κοίτας, Κοινότητα Κουνου και Κοινότητα Τσικκαλιών, καταργούνται.

2) 18-03-2001

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002 (σελ. 49 και 50, από 168)

Ο νέος οικισμός Αρχιά, προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοίτας.

Ο νέος οικισμός Σκάλα, προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαχού.

Ο νέος οικισμός Αβραμιάνικα, προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γέρμας.

Ο νέος οικισμός Μπουτσελιάνικα, προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρέας.

Ο νέος οικισμός Αγία Κυριακή, προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κούνου.

Ο νέος οικισμός Μερμυγκιάνικα, προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μίνας.

Οι νέοι οικισμοί Καμπινάρες, Μαρματσούκα και Ξεπαπαδιάνικα, προσαρτώνται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Διρού.

Ο νέος οικισμός Ξερόλακκος, προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τσικκαλιών.

3) ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010 (σελ. 7 από 136) Οι οικισμοί του «Καποδιστριακού» Δήμου Οιτύλου, προσαρτώνται στον «Καλλικρατικό» Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Ο «Καποδιστριακός» Δήμος Οιτύλου, καταργείται.

Διατελέσαντες Δήμαρχοι Επεξεργασία

  • 1895, Κηρύκος.[5]
  • 1899 - 1903, Καπετανάκης.
Εκλεγμένοι Δήμαρχοι Οιτύλου (1995 - 2010)
Δήμος Οιτύλου
Θητεία 1995 - 1998[6] 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010[7]
Δήμαρχος Οιτύλου Σπανέας Πέτρος Ανδρεάκος Πέτρος Ανδρεάκος Πέτρος Ανδρεάκος Πέτρος

Διατελέσαντες Κοινοτάρχες Επεξεργασία

Εκλεγμένοι Κοινοτάρχες Οιτύλου (1979 - 1994)
Κοινότητα Οιτύλου
Θητεία 1979 - 1982 1983 - 1986 1987 - 1990 1991 - 1994
Πρόεδρος Κοινότητας Οιτύλου[8] Παυλιτίνας Φώτιος Ζερβολέας Ιωάννης Ζερβολέα Αγγελική Παναγιωτούνης Νικόλαος

Παραπομπές Επεξεργασία

Χάρτης περιοχής Επεξεργασία