Δίμηκος ποταμός

ποταμός της Στερεάς Ελλάδας

Ο ποταμός Δίμηκος βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία και λειτουργεί ως τάφρος παροχέτευσης των υδάτων της Τριχωνίδας και Λυσιμαχίας στον Αχελώο. Η αρχαία του ονομασία ήταν Κύαθος και τον αναφέρει ο Πολύβιος. Η ονομασία "Κύαθος" είχε τη σημασία τόσο του "αντλητήριου δοχείου" όσο και μονάδας μέτρησης υγρών.

Δίμηκος ποταμός
ΕκβολέςΑχελώος