Δαρείος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το όνομα Δαρείος είχαν τρεις βασιλείς της Περσικής Αυτοκρατορίας, της Δυναστείας των Αχαιμενιδών:

  • Δαρείος Α΄ ο Μέγας, βασίλεψε 521 - 485 π.Χ.
  • Δαρείος Β΄ ο Νόθος, βασίλεψε 423 - 404 π.Χ.
  • Δαρείος Γ΄ ο Κοδομανός, βασίλεψε 336–330 π.Χ., ο τελευταίος πριν την κατάκτηση της από τον Αλέξανδρο τον Μέγα.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.