20ός αιώνας | 21ος αιώνας | 22ος αιώνας

Δεκαετία 1980 | Δεκαετία 1990 | Δεκαετία 2000 | Δεκαετία 2010 | Δεκαετία 2020

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Η δεκαετία του 2000 ήταν μια δεκαετία του Γρηγοριανού ημερολογίου που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2000 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.