• Ο Κροίσος καταλαμβάνει την περσική πόλη Πτερία και εξανδραποδίζει τους κατοίκους τους. Ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος προσκαλεί τους Ίωνες να συμμαχήσουν μαζί του.