Η Δενδρική Δομή (αγγλ. Tree Structure) είναι ένας τρόπος να παραστήσουμε γραφικά την ιεραρχία μιας δομής και ονομάζεται έτσι γιατί μοιάζει με αναποδογυρισμένο δένδρο.

Σε κάθε μία πεπερασμένη δενδρική δομή υπάρχει το ανώτατο μέλος που ονομάζεται ρίζα. Άπειρες δενδρικές δομές δεν έχουν ρίζες. Οι γραμμές που ενώνουν τα μέλη ονομάζονται κλαδιά, τα μέλη που έχουν κλαδιά ονομάζονται κόμβοι, και τα μέλη που δεν έχουν κλαδιά ονομάζονται φύλα. Τα μέλη έχουν σχέσεις γονιού - παιδιού. Κάθε παιδί έχει μόνο έναν γονιό και υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι από μέλος σε μέλος.

Πληροφορική Επεξεργασία

 
Ιεραρχική οργάνωση του χώρου ονομάτων στο DNS

Η δενδρική δομή συναντάται στην πληροφορική σαν Δενδρο (Tree) ή ανάποδο Δένδρο.

Θεωρία Συνόλων Επεξεργασία

 

Η δενδρική δομή συναντάται στην θεωρία Συνόλων ως Δένδρο.

Θεωρία Γράφων Επεξεργασία

 

Η δενδρική δομή συναντάται στην θεωρία γράφων ως δένδρο. Η δενδρική δομή στην θεωρία γράφων δεν έχει πάντα κατεύθυνση και μπορεί να μην μοιάζει με αναποδογυρισμένο δένδρο.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume I: Fundamental Algorithms, 1968, Addison-Wesley, pp. 309–310.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία