Για τον αντίστοιχο όρο στη Βιολογία δείτε Δευτερογενής παραγωγή (βιολογία)

Η δευτερογενής παραγωγή αξιοποιεί την πρωτογενή παραγωγή, με την μεταποίηση των πρώτων υλών (στη μορφή, στη χρησιμότητα, τις ιδιότητες). Ανάλογα με τα μέσα και τον τρόπο που χρησιμοποιείται για την μεταποίηση των αγαθών, έχουμε τους κλάδους:

  • Χειροτεχνία
  • Βιοτεχνία (τα ανθρώπινα χέρια βοηθούνται από μηχανές) και
  • Βιομηχανία (τα αγαθά παράγονται κυρίως με σύγχρονα μηχανήματα, η παραγωγή είναι μαζική και εφαρμόζονται διαρκώς νέα συστήματα παραγωγής).
  • Οικοτεχνία (οι τέχνες και οι παραγωγικές διαδικασίες που γίνονται στην οικία και αποσκοπούν στην παραγωγή αγαθών για πούλημα π.χ. μέλι, τυροκομικά, γλυκά, υφαντά κ.α.)

Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων. Στο δευτερογενή τομέα περιλαμβάνονται οι παραγωγικές μονάδες