Ο Δημήτριος Πετρόπουλος ήταν προύχοντας και προεστός των Σαλώνων. Οι Τούρκοι τον δηλητηρίασαν λόγω των φιλελεύθερων αισθημάτων του, των πατριωτικών του δράσεων και της ισχύος που είχε αποκτήσει.

Πηγές Επεξεργασία