Δημοκρατικό Κέντρο - Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωσις

Το Δημοκρατικό Κέντρο - Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωσις συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 1961 από κεντρώους βουλευτές που συνασπίστηκαν υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου και αποτέλεσαν τον προθάλαμο για τη δημιουργία το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου της Ένωσης Κέντρου.

ΊδρυσηΕπεξεργασία

Στις 29/10/1960 ιδρύεται η «Kίνηση Εθνικής Αναδημιουργίας» υπό το στρατηγό Γεώργιο Γρίβα-Διγενή. Συμμετέχουν το K.Φ. (Βενιζέλος), η EΠEK (Παπαπολίτης) το Λαϊκό Κοινωνικό Kόμμα (Στεφανόπουλος) και το Προοδευτικό Εργατοτεχνικό Kόμμα (Κατσώτας). Στις 8/9/1961 η KEA αποδεσμεύεται από τον Γρίβα. Στις 11/2/1961 συγχωνεύονται στο «Δημοκρατικό Kέντρο - Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωσις» το ΦΔK (Παπανδρέου), η Nέα Πολιτική Kίνησις (Μητσοτάκης, Μαύρος, Zίγδης, Nόβας) και το KAE (Μπαλτατζής). Η Δημοκρατική Ένωσις (Τσιριμώκος) προσχωρεί στις 5/8/1961. Στις 19/9/1961 οι δύο κινήσεις αυτοκαταργούνται και συμπράττουν στην «Ένωσιν Kέντρου» υπό οκταμελή διοικούσα επιτροπή (ένας από κάθε κόμμα) με πρόεδρο τον Γ. Παπανδρέου.

ΠηγέςΕπεξεργασία