Κοινότητα Πέρδικας Θεσπρωτίας

δημοτική κοινότητα της Ελλάδας

Η Κοινότητα Πέρδικας Θεσπρωτίας, που ταυτίζεται με τη Δημοτική Ενότητα Πέρδικας Θεσπρωτίας, ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Πέρδικας, του Δήμου Ηγουμενίτσας και υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου. Έδρα της είναι, η Πέρδικα. Μέχρι το 2010 ήταν αυτόνομη Κοινότητα. Από το 2011 ανήκει στο Δήμο Ηγουμενίτσας,

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Πληθυσμός 1630 κάτοικοι (απογραφή 2011)
Δημοτικές Κοινότητες
Διοικητική υπαγωγή
Δήμος Ηγουμενίτσας
Δημοτική Ενότητα Πέρδικας
Κοινότητα Πέρδικας
Περιφέρεια Ηπείρου
Γεωγραφική θέση
Νομός Θεσπρωτίας

Κοινότητα Πέρδικας Θεσπρωτίας - Δημοτική Ενότητα Πέρδικας Θεσπρωτίας

Επεξεργασία

Ιστορικό Κοινότητας

Επεξεργασία
Ιστορικό Κοινότητας Πέρδικας Θεσπρωτίας
Κοινότητα Πέρδικας Θεσπρωτίας
1919 - 1927
Η Κοινότητα Αρπίτσης ανήκει Στο Νομό Πρεβέζης και υπάγονται στην Κοινότητα, οι οικισμοί Αρπίτσα και Αρίλλας.
1927 - 1937
Η Κοινότητα Πέρδικας ανήκει στο Νομό Πρεβέζης και υπάγονται στην Κοινότητα, οι οικισμοί Πέρδικα και Κεφαλάρι.
1937 - 1997
Η Κοινότητα Πέρδικας ανήκει στο Νομό Θεσπρωτίας και υπάγονται στην Κοινότητα, οι οικισμοί Πέρδικα και Αρίλλας.
1998 - 2010
Στην Κοινότητα Πέρδικας, με το Σχέδιο «Καποδίστριας»,[1] υπάγεται το Κοινοτικό Διαμέρισμα Πέρδικας, με τους οικισμούς Πέρδικα, Αρίλλας και Καραβοστάσι.
2011
Η Κοινότητα Πέρδικας, με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης»,[2] ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Πέρδικας, του Δήμου Ηγουμενίτσας και υπάγονται οι οικισμοί Πέρδικα, Αρίλλας, Βουνίστρα[3] και Καραβοστάσι.

Διοικητικές μεταβολές

Επεξεργασία
Διοικητικές μεταβολές Κοινότητας Πέρδικας Θεσπρωτίας
Κοινότητα Αρπίτσης Πρεβέζης
α/α Ημερομηνία Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
1) 14-08-1919 ΦΕΚ 181Α - 14/08/1919 Σύσταση της Κοινότητας Αρπίτσης Πρεβέζης, με έδρα τον οικισμό Αρπίτσα.

Ο οικισμός Αρίλλας,[4] προσαρτάται στην Κοινότητα Αρπίτσης.

2) 02-05-1927 ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927 Ο οικισμός Αρπίτσα της Κοινότητας Αρπίτσης, μετονομάζεται σε Πέρδικα.[5]

Ο οικισμός Αρίλλας της Κοινότητας Αρπίτσης, μετονομάζεται σε Κεφαλάρι.

Η Κοινότητα Αρπίτσης, μετονομάζεται σε Κοινότητα Πέρδικας.[6]

Κοινότητα Πέρδικας Πρεβέζης
α/α Ημερομηνία Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
2) 02-05-1927 ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927 Η Κοινότητα Πέρδικας Πρεβέζης, προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Αρπίτσης.
3) 01-04-1937 ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937 Η Κοινότητα Πέρδικας, αποσπάται από το Νομό Πρεβέζης και υπάγεται στο Νομό Θεσπρωτίας.
Κοινότητα Πέρδικας Θεσπρωτίας
α/α Ημερομηνία Φ.Ε.Κ. Μεταβολή
3) 01-04-1937 ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937 Η Κοινότητα Πέρδικας αποσπάσθηκε στο Νομό Θεσπρωτίας, από το Νομό Πρεβέζης.
4) 16-10-1940 ΦΕΚ 29Α - 02/02/1946 Ο οικισμός Κεφαλάρι της Κοινότητας Πέρδικας Θεσπρωτίας, καταργείται.
5) 19-03-1961 ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962 Αναγνώριση του οικισμού Αρίλλας και προσάρτησή του στην Κοινότητα Πέρδικας.
6) 18-03-2001 ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002 Αναγνώριση του οικισμού Καραβοστάσι[7] και προσάρτησή του στην Κοινότητα Πέρδικας.
7) 07-06-2010 ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010 Οι οικισμοί Αρίλλας, Καραβοστάσι και Πέρδικα, αποσπώνται από την Κοινότητα Πέρδικας και προσαρτώνται στο Δήμο Ηγουμενίτσης.[8]

Η Κοινότητα Πέρδικας καταργείται.

Απογραφές Πληθυσμού

Επεξεργασία
Απογραφές Πληθυσμού Κοινότητας Πέρδικας Θεσπρωτίας (1991, 2001, 2011)
1991[9] 2001[10] 2011[11]
Επαρχία Μαργαριτίου (5.575 κάτοικοι) Κοινότητα Πέρδικας (2.272 κάτοικοι) Δημοτική Ενότητα Πέρδικας (1.630 κάτοικοι)
Κοινότητα Πέρδικας (1.730 κάτοικοι) Κοινοτικό Διαμέρισμα Πέρδικας (2.272 κάτοικοι) Κοινότητα Πέρδικας (1.630 κάτοικοι)
Οικισμοί: Πέρδικα Αρίλλας Οικισμοί: Πέρδικα Αρίλλας Καραβοστάσι Οικισμοί: Πέρδικα Αρίλλας Βουνίστρα Καραβοστάσι
Κάτοικοι: 1.634 96 Κάτοικοι: 1.806 77 389 Κάτοικοι: 1.494 69 62 5

Εκλεγμένοι Κοινοτάρχες

Επεξεργασία
Εκλεγμένοι Κοινοτάρχες Πέρδικας Θεσπρωτίας (1979 - 2010)[12]
Κοινοτάρχες Πέρδικας Θεσπρωτίας
Θητεία: 1979 - 1982 1983 - 1986 1987 - 1990 1991 - 1994 1995 -1998
Πρόεδρος Κοινότητας: ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΒΕΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θητεία: 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010
Πρόεδρος Κοινότητας: ΛΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Χάρτης περιοχής

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία