Το δημοτικό σχολείο είναι μαζί με το νηπιαγωγείο μέρος της βασικής, υποχρεωτικής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα σήμερα αποτελείται από έξι τάξεις και είναι εξαετούς διάρκειας (Α' - ΣΤ' Δημοτικού). Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο αρχίζει συνήθως στην ηλικία των έξι ετών. Μετά την παρακολούθηση του Δημοτικού, η υποχρεωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με το τριετές Γυμνάσιο, το οποίο μαζί με το Λύκειο αποτελεί μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ηνωμένο ΒασίλειοΕπεξεργασία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι γνωστά ως primary schools. Σε αυτά φοιτούν γενικά παιδιά ηλικίας από 4 ως 11 ετών. Συχνά υποδιαιρούνται σε νηπιαγωγεία (infant schools), για παιδιά ηλικίας από 4 ως 7 ετών και σε junior schools για παιδιά από 7 ως 11 (με εξαίρεση τη Σκωτία, όπου όλα τα παιδιά ηλικίας 4-12 ετών φοιτούν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.)

Στον ιδιωτικό τομέα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται προπαρασκευαστικά σχολεία (Preparatory schools) και σε αυτά γίνεται καταβολή διδάκτρων. Εκεί φοιτούν παιδιά ηλικίας μέχρι και 13 ετών. Όπως υποδηλώνεται και από την ονομασία τους, τα εν λόγω σχολεία είναι σχεδιασμένα με σκοπό να προετοιμάσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις εξετάσεις για εισαγωγή στα ιδιωτικά ανεξάρτητα σχολεία (Independent schools).

ΕλλάδαΕπεξεργασία

Στην Ελλάδα οι τάξεις του δημοτικού είναι έξι, που μπορούν να χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών.

Ώρες Μαθημάτων ανά τάξη στα ελληνικά σχολείαΕπεξεργασία

Μάθημα Ώρες Α' Τάξης Ώρες Β' Τάξης Ώρες Γ' Τάξης Ώρες Δ' Τάξης Ώρες Ε' Τάξης Ώρες ΣΤ' Τάξης
Γλώσσα 9 9 8 8 7 7
Μαθηματικά 5 5 4 4 4 4
Μελέτη Περιβάλλοντος 4 4 2 2 0 0
Θρησκευτικά 0 0 2 2 1 1
Ιστορία 0 0 2 2 2 2
Αγγλικά 1 1 3 3 3 3
Γεωγραφία 0 0 0 0 2 2
Φυσικά Δημοτικού 0 0 0 0 3 3
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 0 0 0 0 1 1
Μουσική 1 1 1 1 1 1
Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1 0 0
Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
Δεύτερες Ξένες Γλώσσες (Γερμανικά/Γαλλικά) 0 0 0 0 2 2
Γυμναστική 3 3 3 3 2 2
Ευέλικτη Ζώνη 3 3 2 2 0 0
Πληροφορική 1 1 1 1 1 1