Αυτό το λήμμα αφορά τον γενικό ορισμό της διάγνωσης στα διάφορα πεδία. Για τον ορισμό της διάγνωσης στην ιατρική, βλέπε: Ιατρική διάγνωση.

Στην ιατρική, η διάγνωση είναι η αναγνώριση της φύσης και της αιτίας ενός συγκεκριμένου φαινομένου. Η έννοια της διάγνωσης χρησιμοποιείται και σε άλλους κλάδους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για την διάγνωση στους τομείς της λογικής, της ανάλυσης και της εμπειρίας, προκειμένου να προσδιοριστεί η "αιτία και το αποτέλεσμα". Στη μηχανική συστημάτων και στην επιστήμη των υπολογιστών, ο όρος "διάγνωση" χρησιμοποιείται συνήθως για να ορίσει τα αίτια των συμπτωμάτων, καθώς και τις πιθανές μετριάσεις και λύσεις που μπορούν να ληφθούν.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «A Guide to Fault Detection and Diagnosis». gregstanleyandassociates.com.