Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών

Ιατρικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας το οποίο ταξινομεί τις ψυχικές διαταραχές, τις περιγραφές τους και τις θεραπεί

Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας (American Psychiatric Association, APA) είναι εγχειρίδιο για την κατάταξη των νοητικών διαταραχών γραμμένο σε απλή γλώσσα. Μαζί με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Ασθενειών και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD) του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) χρησιμοποιείται από κλινικούς ψυχολόγους, ερευνητές, εταιρίες ασφαλειών υγείας, φαρμακευτικές εταιρίες, το νομικό σύστημα, κ.α.

Η πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου είναι η DSM-5, εκδομένη στις 18 Μαΐου 2013.