Διαγώνιος πίνακας

πίνακας με μη-μηδενικά στοιχεία μόνο στην κυρία διαγώνιο

Στην γραμμική άλγεβρα, διαγώνιος πίνακας είναι κάθε τετραγωνικός πίνακας που έχει μη-μηδενικά στοιχεία μόνο στην κύρια διαγώνιο.[1]:36[2]:178-179[3]:14-15[4]:7[5]:7 Πιο συγκεκριμένα, διαγώνιος είναι κάθε πίνακας , ο οποίος ικανοποιεί για κάθε και .

Για , κάθε διαγώνιος πίνακας διαστάσεων έχει αντίστοιχα την μορφή:

για κάποια στοιχεία . Στην γενική περίπτωση, ο διαγώνιος πίνακας με στοιχεία στην κυρία διαγώνιό του, γράφεται και ως εξής:[6]:62[7]

Παραδείγματα Επεξεργασία

 • Παρακάτω δίνονται παραδείγματα διαγωνίων πινάκων με διαστάσεις   για   αντίστοιχα:
 
 • Ο τετραγωνικός μηδενικός πίνακας   είναι διαγώνιος.
 • Ο μοναδιαίος πίνακας   είναι διαγώνιος.

Ιδιότητες Επεξεργασία

 • Το άθροισμα δύο διαγωνίων πινάκων   και   είναι διαγώνιος και ίσoς με
 .
 • Το γινόμενο δύο διαγωνίων πινάκων   και   είναι διαγώνιος και ίσος με
 .
Επομένως με την χρήση μαθηματικής επαγωγής έχουμε ότι για κάθε φυσικό αριθμό  
 .
 • Ο βαθμωτός πολλαπλασιασμός ενός διαγώνιου πίνακα   με ένα στοιχείο   είναι ένας διαγώνιος πίνακας ίσος με
 .
 • Το ίχνος ενός διαγωνίου πίνακα   είναι το άθροισμα των στοιχείων στην κύρια διαγώνιο, δηλαδή
 .
 • Η ορίζουσα ενός διαγωνίου πίνακα   είναι το γινόμενο των στοιχείων στην κύρια διαγώνιο, δηλαδή[1]:49
 .
Από αυτό προκύπτει ότι ένας διαγώνιος πίνακας είναι αντιστρέψιμος, αν και μόνο αν όλα τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου είναι διάφορα του μηδέν.
 • Αν   με  , τότε[1]:39
 ,
που επιβεβαιώνεται από την ιδιότητα του γινομένου, καθώς
 .

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,0 1,1 1,2 Χαραλάμπους, Χ.· Φωτιάδης, Α. (2015). Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-273-8. 
 2. Μπράτσος, Α. (2015). Μαθήματα ανωτέρων μαθηματικών. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-030-7. 
 3. Βασιλειάδης, Π. (1983). Στοιχειώδης γραμμική άλγεβρα: Θεωρία, μεθοδολογία, παραδείγματα, ασκήσεις. Θεσσαλονίκη. 
 4. Βουκούτης, Ν. Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα: Πίνακες, Ορίζουσες, Γραμμικά συστήματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις β' λυκείου. Αθήνα: Δημόκριτος. 
 5. Κυριακόπουλος, Α. Κ.· Κυβερνητου-Κυριακοπουλου, Χ. Μαθηματικά Γ' Λυκείου - 1ης και 4ης Δέσμης: Πίνακες, γραμμικά συστήματα, ορίζουσες. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδημητροπούλου. 
 6. Μυριτζής, Ιωάννης (2015). Δυναμικά συστήματα. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-423-7. 
 7. Ακριβής, Γεώργιος Δ. (2003). «Γραμμική άλγεβρα (πανεπιστημιακές παραδόσεις)» (PDF). Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου 2022.