Ο όρος Διακήρυξη της Κέρκυρας αναφέρεται στη συμφωνία που συνυπογράφηκε στην Κέρκυρα στις 20 Ιουλίου του 1917, προς το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, από την εξόριστη Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σερβίας και τη Γιουγκοσλαβική Επιτροπή εξόριστων πολιτικών ως εκπρόσωπο των Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων που ζούσαν στην Αυστροουγγαρία. Η συμφωνία διακήρυσσε τη θέληση των Σέρβων, Σλοβένων και Κροατών να ζήσουν σ' ένα ενιαίο ανεξάρτητο κράτος με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Η Διακήρυξη της Κέρκυρας θεωρείται ιδρυτική διακήρυξη της Γιουγκοσλαβίας, καθώς οδήγησε τη 1 Δεκεμβρίου 1918 στην ίδρυση του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, το οποίο μετονομάστηκε το 1929 σε Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας.

Η πρώτη σελίδα της Διακήρυξης της Κέρκυρας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Επεξεργασία