Ο διαμορφωτής στην μετάδοση δεδομένων είναι η συσκευή η οποία δέχεται σαν είσοδο μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων και την μετατρέπει σε κυματομορφή (αναλογική η ψηφιακή) κατάλληλη για την μετάδοση μεσω του επικοινωνιακού καναλιού.

Η διαμόρφωση χρησιμοποιείται για την μείωση των επιπτώσεων του θορύβου που εμφανίζεται σε ένα επικοινωνιακό κανάλι , για την προσαρμογή του μεταβιβαζόμενου σήματος στα χαρακτηριστικά του καναλιού, για την πολύπλεξη πολλών σημάτων και για να υπερνικηθούν περιορισμοί μεταξύ των συσκευών.

Η διαμόρφωση είναι αντιστρεπτή διαδικασία και η ανάκτηση του μηνύματος γίνεται από τον αποδιαμορφωτή.

Ενα παράδειγμα σε κατανοητή γλώσσα είναι το εξής. Διαμορφωτής είναι π.χ. ένα ραδιοφωνικός σταθμός , κανάλι μετάδοσης ο κενός χώρος και αποδιαμορφωτής το ραδιόφωνο