Διβοράνιο

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia
  • Η ονομασία διβοράνιο μπορεί να αναφέρεται στις ακόλουθες δύο (2) (τουλάχιστον) χημικές ενώσεις, που έχουν αυτό το όνομα:
  1. Το Διβοράνιο(4) με χημικό τύπο B2H4.
  2. Το Διβοράνιο(6) με χημικό τύπο B2H6.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.