Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) είναι τίτλος χαρακτηρισμού των διδασκόντων μελών στην ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ιστορία και εξέλιξη των πανεπιστημιακών βαθμίδων

Επεξεργασία
 • Τακτικός Καθηγητής
 • Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Έκτακτος Καθηγητής
 • (Εντεταλμένος) Υφηγητής
 • Επιμελητής (Πανεπιστημιακός)
 • Βοηθός (Πανεπιστημιακός)

Από το 1982 μέχρι το 2011 χαρακτήριζε τις εξής τέσσερις βαθμίδες[1] διδακτικής δικαιοδοσίας:

 • Ομότιμος Καθηγητής
 • Καθηγητής (Α' Βαθμίδας)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Επίκουρος Καθηγητής
 • Λέκτορας (Εισηγητής)
 • Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ. 407/1980)

Οι βαθμίδες αυτές καθιερώθηκαν με τον Νόμο-Πλαίσιο 1268/1982, αντικαθιστώντας τις μέχρι τότε ισχύουσες. Οι Βοηθοί, μην έχοντας Διδακτορικά, παρέμειναν ως είχαν (απαγορεύτηκε η πρόσληψη νέων), ενώ οι Επιμελητές έγιναν Λέκτορες. Οι Υφηγητές υπέβαλλαν αιτήσεις για Επίκουροι Καθηγητές, ενώ οι Καθηγητές παρέμειναν ως είχαν. Οι πανεπιστημιακές έδρες καταργήθηκαν.

2011 - σήμερα

Επεξεργασία
 • Ομότιμος Καθηγητής
 • Καθηγητής (Α' Βαθμίδας)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Επίκουρος Καθηγητής

Με την ψήφιση του Ν.4009/2011 η βαθμίδα ΔΕΠ του Λέκτορα καταργήθηκε.[2][3][4]

Διοικητικές βαθμίδες

Επεξεργασία
 • Πρύτανης
 • Αντιπρύτανης
 • Γενικός Γραμματέας
 • Κοσμήτορας
 • Αναπληρωτής Κοσμήτορας
 • Πρόεδρος Τμήματος
 • Αντιπρόεδρος Τμήματος
 • Διευθυντής Τομέα

Περιγραφή βαθμίδων Δ.Ε.Π.

Επεξεργασία

Αναλυτικότερα:

 • Ο (Εντεταλμένος) Υφηγητής ήταν διορισμένος υφηγητής. Ο υφηγητής στην Ελλάδα, ήταν πανεπιστημιακός τίτλος σε ισχύ από το 1954 μέχρι το 1982,[5] ο οποίος απονεμόταν σε διδάκτορες ύστερα από πανεπιστημιακά εγκεκριμένη διατριβή "επί υφηγεσία".
 • Ο Λέκτορας εκλεγόταν με θητεία. Από το τρίτο έτος της θητείας και ύστερα μπορεί να αιτηθεί προαγωγή στην επόμενη βαθμίδα. Η θητεία μπορεί να διαρκέσει το πολύ επτά έτη.
 • Ο Επίκουρος Καθηγητής εκλέγεται με τριετή θητεία. Μπορεί να δοθεί παράταση το πολύ δύο μήνες. Μόλις η θητεία λήξει, αν ο Επίκουρος Καθηγητής επιθυμεί να παραμείνει στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να αιτηθεί μονιμότητα. Αφού μονιμοποιηθεί, μπορεί να αιτηθεί προαγωγή στην επόμενη βαθμίδα.
 • Ο Αναπληρωτής Καθηγητής εκλέγεται μόνιμος. Μετά από τρία έτη μπορεί να αιτηθεί προαγωγή στην επόμενη βαθμίδα.
 • Ο Καθηγητής (Καθηγητής πρώτης βαθμίδας) εκλέγεται μόνιμος.

Πρόσθετες πληροφορίες για τα μέλη Δ.Ε.Π.

Επεξεργασία

Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. κρίνονται με βάση το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο, προκειμένου να εκλεγούν στην επόμενη βαθμίδα.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. αποχωρούν υποχρεωτικά στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. Οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας που έχουν διακριθεί διεθνώς ως επιστήμονες, λαμβάνουν τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου.

Το συνδικαλιστικό όργανο των Δ.Ε.Π. της χώρας είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.),

Αναφορές

Επεξεργασία
 1. «Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό − Βαθμίδες ΔΕΠ». Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ορυκτών Πόρων. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 16 Σεπτεμβρίου 2006. 
 2. Ζώης, Δημήτρης. «Οι Λέκτορες μετά τον νόμο 4009/2011 ΦΕΚ 195/Τεύχος A/6-9-2011». posdep.gr. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 9 Μαΐου 2021. Ανακτήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2021. 
 3. «Νόμος 4009/2011 ΦΕΚ 195/Τεύχος A/6-9-2011». Βουλή των Ελλήνων. 
 4. «Νόμος 1268/1982 - ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/16-7-1982» (PDF). upatras.gr. Αρχειοθετήθηκε (PDF) από το πρωτότυπο στις 24 Νοεμβρίου 2021 – μέσω Πανεπιστήμιο Πατρών. 
 5. «Η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.: απένειμε σε 27 επιστήμονες τον τίτλο του Υφηγητή, όταν αυτός ο τίτλος ίσχυε, δηλαδή από το 1954 μέχρι το 1982». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Νοεμβρίου 2021.