Δικτάτορας

απολυταρχικός ή αυταρχικός ηγέτης που αναλαμβάνει την αποκλειστική εξουσία επί του κράτους

Ο όρος Δικτάτορας ή Δικτάτωρ προέρχεται από το λατινικό dictator με το οποίο και χαρακτηρίζεται αυτός που κελεύει (διατάζει ή προστάζει). Με τον όρο αυτό φέρονται ιστορικά τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χαρακτηρισμού προσώπου:

Ο Ρωμαίος δικτάτορας Ιούλιος Καίσαρας.
Α. Κυβερνήτης Χώρας που συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες.
Β. Αιρετός Ρωμαίος Άρχοντας της Ρωμαϊκής Πολιτείας (Ρωμαϊκή Δημοκρατία) που σε κρίσιμες περιστάσεις αναλάμβανε για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα την απόλυτη εξουσία (δικτατορία). Την ανάδειξη του δικτάτορα υπεδείκνυε η Σύγκλητος που τυπικά όμως η εκλογή του προσώπου γινόταν εκ μέρους του Υπάτου. Η δε ανακήρυξη αυτή λάμβανε χώρα πάντα κατά τη διάρκεια νύκτας και κατόπιν παρατήρησης των οιωνών.
Γ. Ως μεταφορική έκφραση, ο ασκών οποιαδήποτε αυθαίρετη επιβουλή και του οποίου ο καταχρηστικός λόγος επέχει θέση νόμου εις βάρος συνανθρώπου του σε οποιονδήποτε επαγγελματικό ή άλλο κοινωνικό χώρο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία