Διμεταλλικό έλασμα

Διμεταλλικό έλασμα είναι ένα σύνθετο έλασμα που αποτελείται από δύο μεταλλικούς αγωγούς κατασκευασμένους από διαφορετικό υλικό, με διαφορετικό συντελεστή διαστολής. Όταν το έλασμα θερμανθεί πέραν ενός ορίου, τα δυο τμήματα του αγωγού διαστέλλονται ανισομερώς και έτσι το έλασμα κάμπτεται προς την πλευρά του λιγότερο διαστελλόμενου υλικού. Τα διμεταλλικά ελάσματα συχνά χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρικοί διακόπτες ή ασφάλειες. Σε αυτή την περίπτωση η θέρμανση προκύπτει από τη ροή ρεύματος δια μέσου του ελάσματος. Όταν καμφθεί το έλασμα από υπερθέρμανσή του, διακόπτεται το ρεύμα και προστατεύεται το κύκλωμα. Σε ορισμένους τύπους ασφαλειών η επαναφορά του ελάσματος γίνεται με το χέρι, σε κάποιους άλλους μη διαδεδομένους χρησιμοποιείται ελατήριο. Βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε οικιακές όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι, μετά την διακοπή του ρεύματος στο κύκλωμα, δεν χρειάζονται αντικατάσταση. Άλλες χρήσεις των διμεταλλικών ελασμάτων είναι σε θερμοστάτες, θερμόμετρα, υπολογιστές, και ρολόγια.

Διμεταλλικό έλασμα. Πάνω αριστερά δύο μεταλλικά ελάσματα διαφορετικού υλικού, πάνω δεξιά τα ίδια ελάσματα μετά από αύξηση της θερμοκρασίας, κάτω αριστερά τα δύο ελάσματα ενωμένα κατά μήκος, κάτω δεξιά το διμεταλλικό έλασμα κάμπτεται λόγω διαφοράς στη θερμική διαστολή.
Διμεταλλικό σπειροειδές έλασμα από θερμόμετρο αντιδρά στη θερμότητα από τη φλόγα αναπτήρα. Μόλις η φλόγα απομακρυνθεί το έλασμα επανέρχεται σταδιακά στην αρχική του κατάσταση.