Η Διοίκηση Θράκης ήταν διοικητική περιφέρεια της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ήταν μία από τις 12 διοικητικές περιφέρειες (dioceses) που δημιουργήθηκαν από την διοικητική μεταρρύθμιση του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Δημιουργήθηκε την εποχή του αυτοκράτορα Αρκαδίου στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. και διοικητικά ανήκε στην Υπαρχία της Ανατολής (Praefectura praetorio per Orientem). Η Διοίκηση περιελάμβανε έξι επαρχίες. Καταργήθηκε τον 6ο αιώνα και στα εδάφη της δημιουργήθηκε το Θέμα Θρακώον.

Διοίκηση Θράκης
ΧώραΑρχαία Ρώμη
Διοικητική υπαγωγήΥπαρχία της Ανατολής
ΠρωτεύουσαΦιλιππούπολη
Επαρχίες διοίκησης Θρακικής
Επαρχία Ευρώπης
Επαρχία Ροδόπης
Επαρχία Θράκης
Αιμίμοντος
Μοισία Δευτέρα
Μικρά Σκυθία

Πηγές Επεξεργασία