Η Διοίκηση Θράκης ήταν διοικητική περιφέρεια της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ήταν μία από τις 12 διοικητικές περιφέρειες (dioceses) που δημιουργήθηκαν από την διοικητική μεταρρύθμιση του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Δημιουργήθηκε την εποχή του αυτοκράτορα Αρκαδίου στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. και διοικητικά ανήκε στην Υπαρχία της Ανατολής (Praefectura praetorio per Orientem). Η Διοίκηση περιελάμβανε έξι επαρχίες. Καταργήθηκε τον 6ο αιώνα και στα εδάφη της δημιουργήθηκε το Θέμα Θρακώον.

Η Διοίκηση της Θράκης το έτος 400
Επαρχίες διοίκησης Θρακικής
Επαρχία Θρακικής Ευρώπης
Επαρχία Ροδόπης
Επαρχία Θράκης
Επαρχία Αιμιμόντου
Επαρχία Μοισίας Β΄
Επαρχία ΣκυθίαςΠηγέςΕπεξεργασία