Διοικητική διαίρεση νομού Έβρου (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, τα δημοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Έβρου ως το 2010 που ίσχυε το Σχέδιο Καποδίστριας.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.

Νομός Έβρου [ 149.354 ]

Evros municipalities numbered.png

-- Δήμος Αλεξανδρούπολης --Επεξεργασία

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 52.720 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αλεξανδρούπολης [ 49.176 ]
Δ.δ. Άβαντος -- ο Άβας [ 497 ]
Δ.δ. Αισύμης [ 367 ]
Δ.δ. Κίρκης -- ο Κίρκη [ 116 ]
Δ.δ. Μάκρης [ 1.674 ]
Δ.δ. Συκορράχης [ 890 ]

-- Δήμος Βύσσας --Επεξεργασία

Ο δήμος Βύσσας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 8.184 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Νέας Βύσσης -- η Νέα Βύσσα [ 2.844 ]
Δ.δ. Καβύλης -- η Καβύλη [ 1.494 ]
Δ.δ. Καστανεών -- οι Καστανιές [ 1.295 ]
Δ.δ. Ριζίων -- τα Ρίζια [ 1.684 ]
Δ.δ. Στέρνας -- η Στέρνα [ 867 ]

-- Δήμος Διδυμοτείχου --Επεξεργασία

Ο δήμος Διδυμοτείχου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 18.998 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Διδυμοτείχου [ 8.924 ]
Δ.δ. Ασβεστάδων -- οι Ασβεστάδες [ 302 ]
Δ.δ. Ασημένιου -- το Ασημένιο [ 424 ]
Δ.δ. Ελληνοχωρίου [ 2.372 ]
Δ.δ. Ισαακίου -- το Ισαάκιο [ 540 ]
Δ.δ. Καρωτής -- η Καρωτή [ 723 ]
Δ.δ. Κουφοβούνου -- το Κουφόβουνο [ 958 ]
Δ.δ. Κυανής -- η Κυανή [ 557 ]
Δ.δ. Μάνης [ 767 ]
Δ.δ. Πετράδων -- οι Πετράδες [ 405 ]
Δ.δ. Ποιμενικού -- το Ποιμενικό [ 551 ]
Δ.δ. Πραγγίου -- το Πραγγίο [ 362 ]
Δ.δ. Πυθίου [ 747 ]
Δ.δ. Σιτοχωρίου -- το Σιτοχώρι [ 440 ]
Δ.δ. Σοφικό (της πρώην κοινότητας Θουρίου) -- το Σοφικό [ 926 ]

-- Δήμος Κυπρίνου --Επεξεργασία

Ο δήμος Κυπρίνου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.915 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κυπρίνος [ 1.157 ]
Δ.δ. Ζώνης [ 811 ]
Δ.δ. Φυλακίου [ 947 ]

-- Δήμος Μεταξάδων -Επεξεργασία

Ο δήμος Μεταξάδων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.486 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μεταξάδων [ 914 ]
Δ.δ. Αλεποχωρίου [ 474 ]
Δ.δ. Ασπρονερίου [ 630 ]
Δ.δ. Βρυσικών [ 566 ]
Δ.δ. Δόξης -- η Δόξα [ 527 ]
Δ.δ. Ελαφοχωρίου [ 544 ]
Δ.δ. Λάδης -- η Λάδη [ 253 ]
Δ.δ. Παλιουρίου -- το Παλιούρι [ 578 ]

-- Δήμος Ορεστιάδας --Επεξεργασία

Ο δήμος Ορεστιάδας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 21.730 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ορεστιάδος [ 17.194 ]
Δ.δ. Αμπελακίων -- τα Αμπελάκια [ 574 ]
Δ.δ. Βάλτου -- ο Βάλτος [ 565 ]
Δ.δ. Θούριο Θουρίου (της πρώην κοινότητας Θουρίου) -- το Θούριο [ 706 ]
Δ.δ. Μεγάλης Δοξιπάρας -- η Μεγάλη Δοξιπάρα [ 410 ]
Δ.δ. Νέου Χειμωνίου -- το Νέο Χειμώνιο [ 621 ]
Δ.δ. Νεοχωρίου [ 1.437 ]
Δ.δ. Χανδρά -- ο Χανδράς [ 223 ]

-- Δήμος Ορφέα --Επεξεργασία

Ο δήμος Ορφέα έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.146 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λαβάρων -- τα Λάβαρα [ 1.580 ]
Δ.δ. Αμορίου -- το Αμόριο [ 552 ]
Δ.δ. Κυριακής -- η Κυριακή [ 163 ]
Δ.δ. Μάνδρας -- η Μάνδρα [ 191 ]
Δ.δ. Μαυροκκλησίου [ 437 ]
Δ.δ. Μικρού Δερείου [ 2.103 ]
Δ.δ. Πρωτοκκλησίου [ 1.120 ]


-- Δήμος Σαμοθράκης --Επεξεργασία

Ο δήμος Σαμοθράκης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.723 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Σαμοθράκης [ 2.723 ]

-- Δήμος Σουφλίου --Επεξεργασία

Ο δήμος Σουφλίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 7.519 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Σουφλίου [ 5.009 ]
Δ.δ. Δαδιάς [ 823 ]
Δ.δ. Κορνοφωλιάς [ 579 ]
Δ.δ. Λαγυνών -- τα Λαγυνά [ 478 ]
Δ.δ. Λυκόφωτος -- το Λυκόφως [ 630 ]

-- Δήμος Τραϊανούπολης --Επεξεργασία

Ο δήμος Τραϊανούπολης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.335 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ανθείας [ 1.308 ]
Δ.δ. Δωρικού [ 413 ]
Δ.δ. Λουτρού [ 1.148 ]
Δ.δ. Νίψης -- η Νίψα [ 466 ]


-- Δήμος Τριγώνου --Επεξεργασία

Ο δήμος Τριγώνου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.656 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Δικαίων [ 1.177 ]
Δ.δ. Άρζου [ 433 ]
Δ.δ. Ελαίας -- η Ελαία [ 532 ]
Δ.δ. Θεραπειό (της πρώην κοινότητας Κυπρίνου) -- το Θεραπειό [ 133 ]
Δ.δ. Κομάρων -- τα Κόμαρα [ 774 ]
Δ.δ. Μαρασίων -- τα Μαράσια [ 198 ]
Δ.δ. Μηλέα (της πρώην κοινότητας Κυπρίνου) -- η Μηλέα [ 104 ]
Δ.δ. Ορμενίου -- το Ορμένιο [ 807 ]
Δ.δ. Πενταλόφου -- ο Πεντάλοφος [ 665 ]
Δ.δ. Πετρωτών -- τα Πετρωτά [ 312 ]
Δ.δ. Πλάτης -- η Πλάτη [ 601 ]
Δ.δ. Πτελέας -- η Πτελέα [ 477 ]
Δ.δ. Σπηλαίου -- το Σπήλαιο [ 443 ]


-- Δήμος Τυχερού --Επεξεργασία

Ο δήμος Τυχερού έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.103 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Τυχερού -- το Τυχερό [2.031]
Δ.δ. Λευκίμμης -- η Λευκίμμη [ 342 ]
Δ.δ. Λύρας -- η Λύρα [ 246 ]
Δ.δ. Προβατώνος [ 1.097 ]
Δ.δ. Φυλακτού -- το Φυλακτό [ 387 ]

-- Δήμος Φερών --Επεξεργασία

Ο δήμος Φερών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 9.839 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Φερών [ 5.461 ]
Δ.δ. Αρδανίου -- το Αρδάνι [ 401 ]
Δ.δ. Δορίσκου [ 800 ]
Δ.δ. Καβησού -- η Καβησός [ 643 ]
Δ.δ. Πέπλου [ 2.001 ]
Δ.δ. Πυλαίας [ 231 ]
Δ.δ. Τριφυλλίου [ 302 ]