Διοικητική διαίρεση νομού Κέρκυρας (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Κέρκυρας.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.
 Νομός Κέρκυρας    [ 111.975 ]
Corfu muncipalities numbered.png

-- Δήμος Κερκυραίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Κερκυραίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 39.487 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κερκυραίων [ 33.886 ]
Δ.δ. Αλεπούς -- η Αλεπού [ 1.606 ]
Δ.δ. Εβροπούλων -- οι Εβροπούλοι [ 439 ]
Δ.δ. Καναλίων -- τα Κανάλια [ 3.556 ]

-- Δήμος Αγίου Γεωργίου --Επεξεργασία

Ο δήμος Αγίου Γεωργίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.958 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αγρού [ 600 ]
Δ.δ. Αγίου Αθανασίου -- ο Άγιος Αθανάσιος [ 267 ]
Δ.δ. Αρκαδάδων -- οι Αρκαδάδες [ 150 ]
Δ.δ. Αρμενάδων [ 305 ]
Δ.δ. Αφιώνος [ 305 ]
Δ.δ. Δάφνης [ 412 ]
Δ.δ. Δροσάτου -- το Δροσάτο [ 261 ]
Δ.δ. Καββαδάδων [ 768 ]
Δ.δ. Καστελλάνων Γύρου [ 301 ]
Δ.δ. Μεσαριάς [ 249 ]
Δ.δ. Πάγων [ 676 ]
Δ.δ. Ραχτάδων -- οι Ραχτάδες [ 338 ]
Δ.δ. Χωρεπισκόπων -- οι Χωρεπίσκοποι [ 326 ]

-- Δήμος Αχιλλείων --Επεξεργασία

Ο δήμος Αχιλλείων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 10.319 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Γαστουρίου [ 1.830 ]
Δ.δ. Αγίου Προκοπίου -- ο Άγιος Προκόπιος [ 380 ]
Δ.δ. Αγίων Δέκα -- οι Άγιοι Δέκα [ 481 ]
Δ.δ. Άνω Γαρούνας -- η Άνω Γαρούνα [ 283 ]
Δ.δ. Βαρυπατάδων -- οι Βαρυπατάδες [ 338 ]
Δ.δ. Βιρού [ 1.635 ]
Δ.δ. Καλαφατιώνων -- οι Καλαφατιώνες [ 471 ]
Δ.δ. Καμάρας [ 210 ]
Δ.δ. Καστελλάνων Μέσης [ 586 ]
Δ.δ. Κάτω Γαρούνας [ 679 ]
Δ.δ. Κουραμάδων -- οι Κουραμάδες [ 272 ]
Δ.δ. Κυνοπιαστών [ 1.942 ]
Δ.δ. Μπενιτσών -- οι Μπενίτσες [ 789 ]
Δ.δ. Σταυρού [ 423 ]

-- Δήμος Εσπερίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Εσπερίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 8.136 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Βελονάδων [ 958 ]
Δ.δ. Αγίων Δούλων -- οι Άγιοι Δούλοι [ 301 ]
Δ.δ. Αγραφών [ 424 ]
Δ.δ. Αντιπερνών -- οι Αντιπερνοί [ 315 ]
Δ.δ. Αυλιωτών [ 1.453 ]
Δ.δ. Βαλανείου -- το Βαλανείο [ 368 ]
Δ.δ. Καβαλλουρίου -- το Καβαλλούρι [ 369 ]
Δ.δ. Καρουσάδων [ 1.639 ]
Δ.δ. Μαγουλάδων [ 1.101 ]
Δ.δ. Περουλάδων [ 837 ]
Δ.δ. Σιδαρίου -- το Σιδάρι [ 371 ]

-- Δήμος Θιναλίου --Επεξεργασία

Ο δήμος Θιναλίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 5.512 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Νυμφών [ 1.124 ]
Δ.δ. Αγίου Παντελεήμονα [ 906 ]
Δ.δ. Επισκέψεως [ 579 ]
Δ.δ. Κληματιάς [ 510 ]
Δ.δ. Λαυκίου [ 407 ]
Δ.δ. Λουτσών [ 355 ]
Δ.δ. Ξανθάτων -- οι Ξανθάτες [ 320 ]
Δ.δ. Περιθείας [ 539 ]
Δ.δ. Πεταλείας [ 193 ]
Δ.δ. Σφακερών [ 579 ]

-- Δήμος Κασσωπαίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Κασσωπαίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.787 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Γιμαρίου [ 340 ]
Δ.δ. Κασσιόπης [ 1.170 ]
Δ.δ. Νησακίου [ 534 ]
Δ.δ. Σινιών [ 743 ]

-- Δήμος Κορισσίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Κορισσίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 5.206 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αργυράδων [ 2.033 ]
Δ.δ. Αγίου Νικολάου [ 471 ]
Δ.δ. Βασιλατίκων -- τα Βασιλάτικα [ 174 ]
Δ.δ. Κουσπάδων [ 383 ]
Δ.δ. Περιβολίου [ 1.441 ]
Δ.δ. Πετριτής [ 704 ]

-- Δήμος Λευκιμμαίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Λευκιμμαίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.704 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λευκίμμης [ 4.364 ]
Δ.δ. Άνω Λευκίμμης -- ο Μώλος [ 139 ]
Δ.δ. Βιταλάδων [ 538 ]
Δ.δ. Νεοχωρίου [ 1.663 ]

-- Δήμος Μελιτειέων --Επεξεργασία

Ο δήμος Μελιτείων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.690 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μοραΐτικων [ 864 ]
Δ.δ. Αγίου Ματθαίου [ 1.698 ]
Δ.δ. Άνω Παυλιάνας [ 495 ]
Δ.δ. Βουνιατάδων -- οι Βουνιατάδες [ 322 ]
Δ.δ. Κάτω Παυλιάνας -- η Κάτω Παυλιάνα [ 337 ]
Δ.δ. Πεντατίου -- το Πεντάτι [ 390 ]
Δ.δ. Στρογγυλής [ 595 ]
Δ.δ. Χλοματιανών [ 842 ]
Δ.δ. Χλομού [ 1.147 ]

-- Δήμος Παλαιοκαστριτών --Επεξεργασία

Ο δήμος Παλαιοκαστριτών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.395 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λακώνων [ 755 ]
Δ.δ. Αλειμματάδων [ 208 ]
Δ.δ. Γαρδελάδων -- οι Γαρδελάδες [ 338 ]
Δ.δ. Δουκάδων [ 689 ]
Δ.δ. Κρήνης -- η Κρήνη [ 256 ]
Δ.δ. Λιαπάδων [ 1.026 ]
Δ.δ. Μακράδων [ 376 ]
Δ.δ. Σκριπερού [ 747 ]

-- Δήμος Παξών --Επεξεργασία

Ο δήμος Παξών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.438 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Γαΐου [ 1.326 ]
Δ.δ. Λάκκας [ 416 ]
Δ.δ. Λογγού [ 279 ]
Δ.δ. Μαγαζιών [ 417 ]

-- Δήμος Παρελίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Παρελίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 7.197 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κοκκινίου -- το Κοκκίνιον [ 733 ]
Δ.δ. Αγίου Ιωάννου [ 943 ]
Δ.δ. Άφρας [ 936 ]
Δ.δ. Βάτου -- ο Βάτος [ 467 ]
Δ.δ. Γιαννάδων [ 799 ]
Δ.δ. Κανακάδων -- οι Κανακάδες [ 338 ]
Δ.δ. Κομπιτσίου -- το Κομπίτσι [ 595 ]
Δ.δ. Μαρμάρου -- το Μάρμαρο [ 327 ]
Δ.δ. Πέλεκα [ 841 ]
Δ.δ. Σιναράδων [ 1.218 ]

-- Δήμος Φαιάκων --Επεξεργασία

Ο δήμος Φαιάκων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.488 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κάτω Κορακιάνας [ 2.639 ]
Δ.δ. Αγίου Μάρκου [ 833 ]
Δ.δ. Άνω Κορακιάνας [ 1.169 ]
Δ.δ. Ζυγού -- ο Ζυγός [ 316 ]
Δ.δ. Σγουράδων [ 320 ]
Δ.δ. Σπαρτύλα [ 819 ]
Δ.δ. Σωκρακίου [ 392 ]

-- Κοινότητα Ερεικούσσας --Επεξεργασία

Η κοινότητα Ερεικούσσας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 698 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Ερεικούσσας -- η Ερεικούσσα [ 698 ]

-- Κοινότητα Μαθρακίου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Μαθρακίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 297 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Μαθρακίου [ 297 ]

-- Κοινότητα Οθωνών --Επεξεργασία

Η κοινότητα Οθωνών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 663 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Οθωνών -- οι Οθωνοί [ 663 ]