Διοικητική διαίρεση νομού Κεφαλληνίας (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Κεφαλληνίας, όπως προέκυψαν από την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι" από τις δημοτικές εκλογές Μαΐου 2019, ο Δήμος Κεφαλονιάς διαιρέθηκε σε τρεις νέους δήμους (Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Ληξουρίου και Δήμος Σάμης). [1]


-- Δήμος Αργοστολίου -- Επεξεργασία

Ο δήμος Αργοστολίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 12.589 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αργοστολίου [ 9.522 ]
Δ.δ. Αγκώνος -- ο Αγκώνας [ 202 ]
Δ.δ. Δαυγάτων -- τα Δαυγάτα [ 128 ]
Δ.δ. Διλινάτων -- τα Διλινάτα [ 739 ]
Δ.δ. Ζόλων -- τα Ζόλα [ 167 ]
Δ.δ. Θηναίας -- τα Καρδακάτα [ 362 ]
Δ.δ. Κουρουκλάτων -- τα Κουρουκλάτα [ 123 ]
Δ.δ. Νυφίου -- το Νύφι [ 96 ]
Δ.δ. Τρωιανάτων [ 175 ]
Δ.δ. Φαρακλάτων [ 812 ]
Δ.δ. Φάρσων -- τα Φάρσα [ 263 ]

-- Δήμος Ελειού-Πρόννων -- Επεξεργασία

Ο δήμος Ελειού-Πρόνων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.840 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Πάστρας [ 243 ]
Δ.δ. Αγίας Ειρήνης -- η Αγία Ειρήνη [ 363 ]
Δ.δ. Αγίου Νικολάου -- ο Άγιος Νικόλαος [ 181 ]
Δ.δ. Αργινίων -- τα Αργίνια [ 39 ]
Δ.δ. Βαλεριάνου [ 262 ]
Δ.δ. Μαρκοπούλου [ 272 ]
Δ.δ. Μαυράτων -- τα Μαυράτα [ 159 ]
Δ.δ. Ξενοπούλου [ 214 ]
Δ.δ. Πόρου [ 1.237 ]
Δ.δ. Σκάλας [ 700 ]
Δ.δ. Χιονάτων [ 170 ]

-- Δήμος Ερίσου -- Επεξεργασία

Ο δήμος Ερίσου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.963 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Βασιλικάδων [ 150 ]
Δ.δ. Αντιπάτων Ερίσου [ 209 ]
Δ.δ. Άσου -- η Άσος [ 122 ]
Δ.δ. Βαρέος -- το Βαρύ [ 52 ]
Δ.δ. Καρυάς -- η Καρυά [ 41 ]
Δ.δ. Κοθρέα [ 133 ]
Δ.δ. Κομιτάτων [ 126 ]
Δ.δ. Μεσοβουνίων -- τα Μεσοβούνια [ 136 ]
Δ.δ. Νεοχωρίου -- το Νεοχώρι [ 56 ]
Δ.δ. Πατρικάτων -- τα Πατρικάτα [ 102 ]
Δ.δ. Πλαγιάς -- η Πλαγιά [ 83 ]
Δ.δ. Τουλιάτων [ 306 ]
Δ.δ. Φισκάρδου [ 447 ]

-- Δήμος Ιθάκης -- Επεξεργασία

Ο δήμος Ιθάκης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.084 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ιθάκης [ 1.826 ]
Δ.δ. Ανωγής [ 50 ]
Δ.δ. Εξωγής -- η Εξωγή [ 42 ]
Δ.δ. Κιονίου -- το Κιόνι [ 171 ]
Δ.δ. Λεύκης [ 56 ]
Δ.δ. Περαχωρίου [ 354 ]
Δ.δ. Πλατρειθιά [ 260 ]
Δ.δ. Σταυρού -- ο Σταυρός [ 325 ]

-- Δήμος Λειβαθούς -- Επεξεργασία

Ο δήμος Λειβαθούς έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.663 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κεραμειών -- οι Κεραμειές [ 379 ]
Δ.δ. Βλαχάτων Εικοσιμίας [ 728 ]
Δ.δ. Καραβάδου -- ο Καραβάδος [ 244 ]
Δ.δ. Λακήθρας [ 426 ]
Δ.δ. Λουρδάτων -- τα Λουρδάτα [ 160 ]
Δ.δ. Μεταξάτων -- τα Μεταξάτα [ 493 ]
Δ.δ. Μουσάτων -- τα Μουσάτα [ 197 ]
Δ.δ. Περατάτων [ 564 ]
Δ.δ. Πεσάδας [ 327 ]
Δ.δ. Σβορωνάτων -- τα Σβορωνάτα [ 674 ]
Δ.δ. Σπαρτιών [ 471 ]

-- Δήμος Παλλικής -- Επεξεργασία

Ο δήμος Παλλικής έχει (πραγματικό) πληθυσμό 7.836 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ληξουρίου [ 3.940 ]
Δ.δ. Αγίας Θέκλας [ 417 ]
Δ.δ. Αθέρος -- ο Αθέρας [ 217 ]
Δ.δ. Δαμουλιανάτων -- τα Δαμουλιανάτα [ 157 ]
Δ.δ. Καμιναράτων [ 347 ]
Δ.δ. Κατωγής [ 407 ]
Δ.δ. Κοντογενάδας -- η Κοντογενάδα [ 154 ]
Δ.δ. Κουβαλάτων [ 250 ]
Δ.δ. Μονοπολάτων [ 241 ]
Δ.δ. Ριφίου -- το Ρίφιον [ 68 ]
Δ.δ. Σκινέως [ 213 ]
Δ.δ. Σουλλάρων -- οι Σουλλάροι [ 440 ]
Δ.δ. Φαβατάτων -- τα Φαβατάτα [ 202 ]
Δ.δ. Χαβδάτων -- τα Χαβδάτα [ 474 ]
Δ.δ. Χαβριάτων -- τα Χαβριάτα [ 309 ]

-- Δήμος Πυλαρέων -- Επεξεργασία

Ο δήμος Πυλαρέων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.565 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αγίας Ευφημίας [ 635 ]
Δ.δ. Διβαράτων [ 414 ]
Δ.δ. Μακρυωτίκων -- τα Μακρυώτικα [ 516 ]

-- Δήμος Σάμης -- Επεξεργασία

Ο δήμος Σάμης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.895 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Σάμης -- η Σάμη [ 1.223 ]
Δ.δ. Γριζάτων [ 443 ]
Δ.δ. Καραβομύλου -- ο Καραβόμυλος [ 342 ]
Δ.δ. Πουλάτων -- τα Πουλάτα [ 166 ]
Δ.δ. Πυργίου -- το Διγαλέτο [ 545 ]
Δ.δ. Χαλιωτάτων -- τα Χαλιωτάτα [ 176 ]


-- Κοινότητα Ομαλών -- Επεξεργασία

Η κοινότητα Ομαλών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.053 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Ομαλών [ 1.053 ]

Σημειώσεις Επεξεργασία

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Τι αλλάζει σε πέντε μεγάλους δήμους μετά την κατάτμηση». Η Εφημερίδα των Συντακτών. Ανακτήθηκε στις 5 Μαΐου 2019.