Διοικητική διαίρεση νομού Κυκλάδων (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Κυκλάδων.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.


Σύνολο Νομού Κυκλάδων [ 112.615 ]

Cyclades municipalities numbered.png

-- Δήμος Ερμουπόλεως --Επεξεργασία

Ο δήμος Ερμουπόλεως έχει (πραγματικό) πληθυσμό 13.400 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ερμούπολης [ 11.799 ]
Δ.δ. Μάννα [ 1.601 ]


-- Δήμος Αμοργού --Επεξεργασία

Ο δήμος Αμοργού έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.859 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αμοργού [ 414 ]
Δ.δ. Αιγιάλης [ 487 ]
Δ.δ. Αρκεσίνης [ 218 ]
Δ.δ. Βρούτση [ 82 ]
Δ.δ. Θολαρίων [ 173 ]
Δ.δ. Καταπόλων (Αμοργού) [ 485 ]


-- Δήμος Άνδρου --Επεξεργασία

Ο δήμος Άνδρου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.107 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Άνδρου [ 1.801 ]
Δ.δ. Αποικίων [ 289 ]
Δ.δ. Βουρκωτής -- η Βουρκωτή [ 87 ]
Δ.δ. Λαμύρων [ 380 ]
Δ.δ. Μεσαριάς Άνδρου [ 896 ]
Δ.δ. Πιτροφού [ 305 ]
Δ.δ. Στενιών -- οι Στενιές [ 349 ]


-- Δήμος Άνω Σύρου --Επεξεργασία

Ο δήμος Άνω Σύρου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.376 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Άνω Σύρου [ 1.953 ]
Δ.δ. Γαλησσά [ 458 ]
Δ.δ. Πάγου [ 745 ]
Δ.δ. Χρούσων -- τα Χρούσα [ 220 ]

-- Δήμος Δρυμαλίας --Επεξεργασία

Ο δήμος Δρυμαλίας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.099 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Χαλκείου [ 635 ]
Δ.δ. Απεράθου (Απειράθου) [ 1.078 ]
Δ.δ. Δαμαριώνος [ 557 ]
Δ.δ. Δανακού -- ο Δανακός [ 162 ]
Δ.δ. Κεραμωτής -- η Κεραμωτή [ 76 ]
Δ.δ. Κορωνίδος [ 572 ]
Δ.δ. Κορώνου [ 744 ]
Δ.δ. Μέσης -- η Μέση [ 116 ]
Δ.δ. Μονής [ 230 ]
Δ.δ. Σκαδού -- το Σκαδό [ 126 ]
Δ.δ. Φιλοτίου [ 1.803 ]


-- Δήμος Εξωμβούργου --Επεξεργασία

Ο δήμος Εξωμβούργου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.692 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κάμπου [ 312 ]
Δ.δ. Αγάπης [ 180 ]
Δ.δ. Καλλονής [ 354 ]
Δ.δ. Καρδιανής [ 138 ]
Δ.δ. Κτικάδου [ 346 ]
Δ.δ. Κώμης [ 374 ]
Δ.δ. Στενής [ 538 ]
Δ.δ. Υστερνίων (τ. Ιστερνίων) [ 150 ]
Δ.δ. Φαλατάδου [ 300 ]

-- Δήμος Θήρας --Επεξεργασία

Ο δήμος Θήρας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 12.440 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Τ.δ. Θήρας [ 2.291 ]
Τ.δ. Ακρωτηρίου -- το Ακρωτήρι [ 450 ]
Τ.δ. Βόθωνος [ 671 ]
Τ.δ. Βουρβούλου -- ο Βουρβούλος [ 475 ]
Τ.δ. Εμπορείου [ 2.465 ]
Τ.δ. Έξω Γωνιάς [ 375 ]
Τ.δ. Επισκοπής Γωνιάς [ 1.430 ]
Τ.δ. Ημεροβιγλίου [ 503 ]
Τ.δ. Καρτεράδου [ 1.108 ]
Τ.δ. Μεγαλοχωρίου -- το Μεγαλοχώρι [ 460 ]
Τ.δ. Μεσαριάς [ 1.480 ]
Τ.δ. Πύργου Καλλίστης [ 732 ]

-- Δήμος Ιητών --Επεξεργασία

Ο δήμος Ιητών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.838 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ιητών [ 1.838 ]


-- Δήμος Κέας --Επεξεργασία

Ο δήμος Κέας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.417 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ιουλίδος [ 1.536 ]
Δ.δ. Κορησσίας [ 881 ]


-- Δήμος Κορθίου --Επεξεργασία

Ο δήμος Κορθίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.547 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Όρμου Κορθίου [ 923 ]
Δ.δ. Καππαριάς [ 207 ]
Δ.δ. Κορθίου [ 730 ]
Δ.δ. Κοχύλου -- ο Κόχυλος [ 234 ]
Δ.δ. Παλαιοκάστρου [ 302 ]
Δ.δ. Συνετίου -- το Συνέτι [ 151 ]


-- Δήμος Κύθνου --Επεξεργασία

Ο δήμος Κύθνου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.608 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κύθνου [ 746 ]
Δ.δ. Δρυοπίδος [ 862 ]

-- Δήμος Μήλου --Επεξεργασία

Ο δήμος Μήλου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.771 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μήλου [ 919 ]
Δ.δ. Αδάμαντος -- ο Αδάμαντας [ 1.391 ]
Δ.δ. Πέραν Τριοβασάλου [ 644 ]
Δ.δ. Τριοβασάλου [ 1.029 ]
Δ.δ. Τρυπητής [ 788 ]

-- Δήμος Μυκόνου --Επεξεργασία

Ο δήμος Μυκόνου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 9.320 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μυκονίων [ 7.929 ]
Δ.δ. Άνω Μεράς [ 1.391 ]


-- Δήμος Νάξου --Επεξεργασία

Ο δήμος Νάξου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 12.089 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Νάξου [ 6.727 ]
Δ.δ. Αγίου Αρσενίου [ 1.207 ]
Δ.δ. Βίβλου [ 807 ]
Δ.δ. Γαλανάδου -- το Γαλανάδο [ 425 ]
Δ.δ. Γαλήνης -- η Γαλήνη [ 192 ]
Δ.δ. Γλινάδου -- το Γλινάδο [ 509 ]
Δ.δ. Εγγαρών -- οι Εγγαρές [ 197 ]
Δ.δ. Κινιδάρου [ 501 ]
Δ.δ. Μελάνων [ 649 ]
Δ.δ. Ποταμιάς [ 362 ]
Δ.δ. Σαγκρίου [ 513 ]


-- Δήμος Πάρου --Επεξεργασία

Ο δήμος Πάρου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 12.853 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Πάρου [ 5.812 ]
Δ.δ. Αγκαιριάς [ 981 ]
Δ.δ. Αρχιλόχου [ 910 ]
Δ.δ. Κώστου [ 374 ]
Δ.δ. Λευκών [ 765 ]
Δ.δ. Μαρπήσσης [ 984 ]
Δ.δ. Ναούσης [ 3.027 ]

-- Δήμος Ποσειδωνίας --Επεξεργασία

Ο δήμος Ποσειδωνίας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.006 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ποσειδωνίας [ 733 ]
Δ.δ. Βάρης [ 1.451 ]
Δ.δ. Φοίνικα [ 822 ]


-- Δήμος Σερίφου --Επεξεργασία

Ο δήμος Σερίφου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.414 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Σερίφου [ 1.414 ]


-- Δήμος Σίφνου --Επεξεργασία

Ο δήμος Σίφνου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.442 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Απολλωνίας [ 1.593 ]
Δ.δ. Αρτεμώνος [ 849 ]


-- Δήμος Τήνου --Επεξεργασία

Ο δήμος Τήνου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 5.203 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Τήνου [ 4.615 ]
Δ.δ. Δύο Χωρίων [ 249 ]
Δ.δ. Τριαντάρου [ 339 ]

-- Δήμος Υδρούσας --Επεξεργασία

Ο δήμος Υδρούσας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.355 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Γαυρίου [ 1.069 ]
Δ.δ. Αμμολόχου -- ο Αμμόλοχος (τ. ο Αμόλοχος) [ 69 ]
Δ.δ. Άνω Γαυρίου [ 106 ]
Δ.δ. Απροβάτου [ 306 ]
Δ.δ. Αρνά [ 152 ]
  • η Άρνη (τ. ο Αρνάς) [ 101 ]
  • το Ατένι (τ. η Ατένη, Δ.δ. Αρνά) [ 17 ]
  • τα Ρέματα (τ. τα Ρεύματα) [ 34 ]
Δ.δ. Βιταλίου [ 52 ]
Δ.δ. Κατακοίλου [ 144 ]
Δ.δ. Μακροταντάλου [ 258 ]
Δ.δ. Μπατσίου [ 971 ]
Δ.δ. Παλαιοπόλεως [ 157 ]
Δ.δ. Φελλού [ 71 ]


-- Κοινότητα Ανάφης --Επεξεργασία

Η κοινότητα Ανάφης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 273 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Ανάφης [ 273 ]


-- Κοινότητα Αντιπάρου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Αντιπάρου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.037 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Αντιπάρου [ 1.037 ]


-- Κοινότητα Δονούσης --Επεξεργασία

Η κοινότητα Δονούσης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 163 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Δονούσας [ 163 ]


-- Κοινότητα Ηρακλείας --Επεξεργασία

Η κοινότητα Ηρακλείας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 151 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Ηρακλείας [ 151 ]

-- Κοινότητα Κιμώλου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Κιμώλου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 769 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Κιμώλου [ 769 ]


-- Κοινότητα Κουφονησίων --Επεξεργασία

Η κοινότητα Κουφονησίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 366 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Κουφονησίων [ 366 ]

-- Κοινότητα Οίας --Επεξεργασία

Η κοινότητα Οίας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.230 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Οίας [ 962 ]
Κ.δ. Θηρασίας [ 268 ]


-- Κοινότητα Πανόρμου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Πανόρμου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 679 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Πανόρμου [ 679 ]


-- Κοινότητα Σικίνου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Σικίνου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 238 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Σικίνου [ 238 ]


-- Κοινότητα Σχοινούσσης --Επεξεργασία

Η κοινότητα Σχοινούσσης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 206 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Σχοινούσσας [ 206 ]


-- Κοινότητα Φολεγάνδρου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Φολεγάνδρου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 667 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Φολεγάνδρου [ 374 ]
Κ.δ. Άνω Μεριάς [ 293 ]