Διοικητική διαίρεση νομού Λέσβου (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Λέσβου.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.

Νομός Λέσβου [ 109.118 ]

Lesbos municipalities numbered.png

-- Δήμος Μυτιλήνης --Επεξεργασία

Ο δήμος Μυτιλήνης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 36.196 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μυτιλήνης [ 28.879 ]
Δ.δ. Αγίας Μαρίνης [ 732 ]
Δ.δ. Αλυφαντών [ 638 ]
Δ.δ. Αφάλωνος -- ο Αφάλωνας [ 514 ]
Δ.δ. Λουτρών [ 1.414 ]
Δ.δ. Μόριας [ 1.662 ]
Δ.δ. Παμφίλων (Παμφύλλων) [ 1.308 ]
Δ.δ. Παναγιούδας -- η Παναγιούδα [ 705 ]
Δ.δ. Ταξιαρχών -- οι Ταξιάρχες [ 344 ]

-- Δήμος Αγίας Παρασκευής --Επεξεργασία

Ο δήμος Αγίας Παρασκευής έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.628 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αγίας Παρασκευής [ 2.346 ]
Δ.δ. Νάπης -- η Νάπη [ 282 ]

-- Δήμος Αγιάσου --Επεξεργασία

Ο δήμος Αγιάσου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.587 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αγιάσου [ 2.587 ]

-- Δήμος Ατσικής --Επεξεργασία

Ο δήμος Ατσικής έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.894 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ατσικής [ 989 ]
Δ.δ. Αγίου Δημητρίου -- ο Άγιος Δημήτριος [ 733 ]
Δ.δ. Βάρους [ 405 ]
Δ.δ. Δάφνης -- η Δάφνη [ 179 ]
Δ.δ. Καρπασίου -- το Καρπάσι [ 168 ]
Δ.δ. Καταλάκκου [ 115 ]
Δ.δ. Σαρδών -- οι Σαρδές [ 305 ]

-- Δήμος Γέρας --Επεξεργασία

Ο δήμος Γέρας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.985 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Παππάδου [ 1.640 ]
Δ.δ. Μεσαγρού [ 1.048 ]
Δ.δ. Παλαιοκήπου [ 1.283 ]
Δ.δ. Περάματος -- το Πέραμα [ 633 ]
Δ.δ. Πλακάδου [ 343 ]
Δ.δ. Σκοπέλου [ 2.038 ]

-- Δήμος Ερεσού-Αντίσσης --Επεξεργασία

Ο δήμος Ερεσού-Αντίσσης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 5.530 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ερεσού [ 1.581 ]
Δ.δ. Αντίσσης [ 1.340 ]
Δ.δ. Βατούσσης [ 570 ]
Δ.δ. Μεσοτόπου [ 1.039 ]
Δ.δ. Πτερούντος -- η Πτερούντα [ 150 ]
Δ.δ. Σιγρίου [ 402 ]
Δ.δ. Χιδήρων -- τα Χίδηρα [ 448 ]

-- Δήμος Ευεργέτουλα --Επεξεργασία

Ο δήμος Ευεργέτουλα έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.336 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Συκούντος [ 368 ]
Δ.δ. Ασωμάτου -- ο Ασώματος [ 328 ]
Δ.δ. Ιππείου [ 900 ]
Δ.δ. Κάτω Τρίτους [ 767 ]
Δ.δ. Κεραμείων [ 446 ]
Δ.δ. Λάμπου Μύλων -- οι Λάμπου Μύλοι [ 164 ]
Δ.δ. Μυχού [ 363 ]

-- Δήμος Καλλονής --Επεξεργασία

Ο δήμος Καλλονής έχει (πραγματικό) πληθυσμό 8.194 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Καλλονής [ 2.027 ]
Δ.δ. Άγρας [ 1.030 ]
Δ.δ. Ανεμότιας -- η Ανεμότια [ 534 ]
Δ.δ. Αρίσβης -- η Αρίσβη [ 465 ]
Δ.δ. Δαφίων [ 869 ]
Δ.δ. Κεραμίου [ 1.000 ]
Δ.δ. Παρακοίλων -- τα Παράκοιλα [ 926 ]
Δ.δ. Σκαλοχωρίου [ 666 ]
Δ.δ. Φίλιας [ 677 ]

-- Δήμος Λουτροπόλεως Θερμής --Επεξεργασία

Ο δήμος Λουτροπόλεως Θερμής έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.809 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λουτροπόλεως Θερμής [ 1.113 ]
Δ.δ. Κώμης -- η Κώμη [ 227 ]
Δ.δ. Μιστεγνών [ 905 ]
Δ.δ. Νέων Κυδωνιών [ 643 ]
Δ.δ. Πηγής -- η Πηγή [ 502 ]
Δ.δ. Πύργων Θερμής [ 419 ]

-- Δήμος Μανταμάδου --Επεξεργασία

Ο δήμος Μανταμάδου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.210 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μανταμάδου [ 1.452 ]
Δ.δ. Κάπης [ 654 ]
Δ.δ. Κλειούς [ 592 ]
Δ.δ. Πελόπης -- η Πελόπη [ 512 ]

-- Δήμος Μήθυμνας --Επεξεργασία

Ο δήμος Μήθυμνας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.433 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μήθυμνας [ 1.667 ]
Δ.δ. Αργέννου -- η Άργεννος [ 240 ]
Δ.δ. Λεπετύμνου -- ο Λεπέτυμνος [ 155 ]
Δ.δ. Συκαμινέας [ 371 ]

-- Δήμος Μούδρου --Επεξεργασία

Ο δήμος Μούδρου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.842 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μούδρου [ 1.039 ]
Δ.δ. Καλλιόπης -- η Καλλιόπη [ 334 ]
Δ.δ. Καμινίων [ 347 ]
Δ.δ. Κοντοπουλίου [ 703 ]
Δ.δ. Λύχνων [ 338 ]
Δ.δ. Παναγίας [ 453 ]
Δ.δ. Πλάκας -- η Πλάκα [ 374 ]
Δ.δ. Ρεπανιδίου [ 357 ]
Δ.δ. Ρουσσοπουλίου -- το Ρουσσοπούλι [ 163 ]
Δ.δ. Ρωμανού -- το Ρωμανού [ 457 ]
Δ.δ. Σκανδάλης -- το Σκανδάλη [ 124 ]
Δ.δ. Φισίνης [ 153 ]

-- Δήμος Μύρινας --Επεξεργασία

Ο δήμος Μύρινας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 7.488 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μυριναίων -- η Μύρινα [ 5.107 ]
Δ.δ. Θάνους [ 459 ]
Δ.δ. Κάσπακα [ 894 ]
Δ.δ. Κορνού [ 355 ]
Δ.δ. Πλατέος [ 673 ]

-- Δήμος Νέας Κούταλης --Επεξεργασία

Ο δήμος Νέας Κούταλης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.880 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κοντιά -- ο Κοντιάς [ 628 ]
Δ.δ. Αγγαριώνων -- οι Αγγαριώνες [ 138 ]
Δ.δ. Καλλιθέας -- η Καλλιθέα [ 216 ]
Δ.δ. Λιβαδοχωρίου [ 474 ]
Δ.δ. Νέας Κούταλης -- η Νέα Κούταλη [ 473 ]
Δ.δ. Πεδινού [ 331 ]
Δ.δ. Πορτιανού -- το Πορτιανού [ 306 ]
Δ.δ. Τσιμανδρίων [ 314 ]

-- Δήμος Πέτρας --Επεξεργασία

Ο δήμος Πέτρας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.749 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Πέτρας [ 1.305 ]
Δ.δ. Λαφιώνας -- ο Λαφιώνας [ 224 ]
Δ.δ. Σκουτάρου [ 1.100 ]
Δ.δ. Στύψης -- η Στύψη [ 1.024 ]
Δ.δ. Υψηλομετώπου -- το Υψηλομέτωπο [ 96 ]

-- Δήμος Πλωμαρίου --Επεξεργασία

Ο δήμος Πλωμαρίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.698 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Πλωμαρίου [ 3.673 ]
Δ.δ. Ακρασίου [ 445 ]
Δ.δ. Αμπελικού -- το Αμπελικό [ 230 ]
Δ.δ. Μεγαλοχωρίου [ 455 ]
Δ.δ. Νεοχωρίου -- το Νεοχώρι [ 302 ]
Δ.δ. Παλαιοχωρίου [ 530 ]
Δ.δ. Πλαγιάς [ 723 ]
Δ.δ. Τρύγονα [ 340 ]

-- Δήμος Πολιχνίτου --Επεξεργασία

Ο δήμος Πολιχνίτου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 5.288 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Πολιχνίτου [ 2.975 ]
Δ.δ. Βασιλικών [ 608 ]
Δ.δ. Βρίσας [ 999 ]
Δ.δ. Λισβορίου [ 562 ]
Δ.δ. Σταυρού [ 144 ]

-- Κοινότητα Αγίου Ευστρατίου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Αγίου Ευστρατίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 371 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Αγίου Ευστρατίου [ 371 ]