Διοικητική διαίρεση νομού Ξάνθης (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα τοπικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Ξάνθης.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001 καθώς και τον πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών με τη νέα διοικητική διαίρεση.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός, κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.


Νομός Ξάνθης [ 101.856 ]

-- Δήμος Ξάνθης -- Επεξεργασία

Ο δήμος Ξάνθης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 52.270 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Τ.δ. Ξάνθης [ 45.118 ]
Τ.δ. Ευμοίρου [ 3.582 ]
Τ.δ. Κιμμερίων [ 3.570 ]

-- Δήμος Αβδήρων -- Επεξεργασία

Ο δήμος Αβδήρων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.917 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Τ.δ. Αβδήρων [ 1.643 ]
Τ.δ. Μάνδρας -- η Μάνδρα [ 596 ]
Τ.δ. Μυρωδάτου [ 587 ]
Τ.δ. Νέας Κεσσάνης [ 1.091 ]

-- Δήμος Βιστωνίδος -- Επεξεργασία

Ο δήμος Βιστωνίδος έχει (πραγματικό) πληθυσμό 10.147 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Τ.δ. Γενισέας [ 2.576 ]
Τ.δ. Διομηδείας [ 3.675 ]
Τ.δ. Κουτσού [ 906 ]
Τ.δ. Μαγικού [ 699 ]
Τ.δ. Πηγαδίων -- τα Πηγάδια [ 501 ]
Τ.δ. Πολυσίτου -- ο Πολύσιτος (τ. το Πολύσιτον) [ 543 ]
Τ.δ. Σελίνου -- το Σέλινο [ 319 ]
Τ.δ. Σουνίου -- το Σούνιο [ 928 ]


-- Δήμος Μύκης -- Επεξεργασία

Ο δήμος Μύκης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 11.393 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Τ.δ. Μύκης [ 7.361 ]
Τ.δ. Εχίνου [ 2.853 ]
Τ.δ. Ωραίου [ 1.179 ]

-- Δήμος Σταυρούπολης -- Επεξεργασία

Ο δήμος Σταυρούπολης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.090 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Τ.δ. Σταυρουπόλεως [ 889 ]
Τ.δ. Γέρακα [ 381 ]
Τ.δ. Δαφνώνος -- ο Δαφνώνας [ 419 ]
Τ.δ. Καρυοφύτου [ 347 ]
Τ.δ. Κομνηνών -- τα Κομνηνά [ 332 ]
Τ.δ. Νεοχωρίου [ 494 ]
Τ.δ. Πασχαλιάς [ 228 ]

-- Δήμος Τοπείρου -- Επεξεργασία

Ο δήμος Τοπείρου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 12.199 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Τ.δ. Ευλάλου [ 4.463 ]
Τ.δ. Αβάτου -- το Άβατο [ 1.258 ]
Τ.δ. Γαλάνης -- η Γαλάνη [ 137 ]
Τ.δ. Εξοχής [ 1.536 ]
Τ.δ. Ερασμίου [ 1.480 ]
Τ.δ. Μαγγάνων -- τα Μάγγανα [ 774 ]
Τ.δ. Ολβίου -- το Όλβιο [ 485 ]
Τ.δ. Τοξοτών [ 2.066 ]


-- Κοινότητα Θερμών -- Επεξεργασία

Η κοινότητα Θερμών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.221 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Θερμών [ 1.221 ]

-- Κοινότητα Κοτύλης -- Επεξεργασία

Η κοινότητα Κοτύλης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 2.331 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Κοτύλης [ 2.331 ]

-- Κοινότητα Σατρών -- Επεξεργασία

Η κοινότητα Σατρών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 779 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Σατρών [ 779 ]


-- Δήμος Σελέρου -- Επεξεργασία

Ο δήμος Σελέρου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.509 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Τ.δ. Σελέρου [ 4.509 ]

Πηγές Επεξεργασία