Η Διπλωματική Ακαδημία[1] είναι Ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 και λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.

Η κύρια αποστολή της Διπλωματικής Ακαδημίας είναι διττή:

  • Η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των επιτυχόντων στην εισαγωγική εξέταση της Διπλωματικής Ακαδημίας: Οι επιτυχόντες (υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας) φοιτούν για εννέα μήνες στην Διπλωματική Ακαδημία και εκπαιδεύονται σε θέματα κλασσικών αλλά και περισσότερο σύγχρονων μορφών διπλωματίας (όπως η οικονομική και η πολιτιστική). Η εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων περιλαμβάνει επίσης μαθήματα οικονομικής και προξενικής διαχείρισης, οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών όπως και του Ελληνικού Κράτους γενικότερα.
  • Η Διπλωματική Ακαδημία είναι επίσης επιφορτισμένη με την επιμόρφωση του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών.

Η Διπλωματική Ακαδημία διευθύνεται από διπλωματικό υπάλληλο με Πρεσβευτικό βαθμό, ως Διευθυντής Σπουδών υπηρετεί διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄.

Το έργο της Διπλωματικής Ακαδημίας συνεπικουρείται από Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι, η αρχική εκπαίδευση των επιτυχόντων στον ειδικό εισαγωγικό διαγωνισμό της Διπλωματικής Ακαδημίας χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Αρχική Εκπαίδευση Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας – Σειρές ΚΒ΄ και  KΓ'» με Κωδικό ΟΠΣ 5000649. Η δε επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση υπαλλήλων ΥΠΕΞ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000728 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Διπλωματική Ακαδημία - Το Υπουργείο». www.mfa.gr. Ανακτήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019.