Δραστικότητα είναι η ιδιότητα των ουσιών να αντιδρούν με άλλες ουσίες. Όσο πιο βίαια αντιδρά γενικά μια ουσία τόσο πιο δραστική θεωρείται. Η δραστικότητα μιας ουσίας δεν προσδιορίζει με ποιες ουσίες αντιδρά αυτή, αλλά μπορεί να εκτιμήσει με πόσες αντιδρά. Γενικά, μία ουσία που έχει χαμηλή δραστικότητα αντιδρά μόνο με ουσίες μεγάλης δραστικότητας.

Οι πιο δραστικές ουσίες θεωρούνται τα άτομα και οι ρίζες, ειδικά το ιόν Υδρογόνου . Λιγότερο δραστικές ουσίες θεωρούνται τα ευγενή μέταλλα και τα ευγενή αέρια.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία