Κατάλογος βασιλέων της Περσίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia
(Ανακατεύθυνση από Δυναστεία Σασσανιδών)

Ο παρακάτω κατάλογος απαριθμεί τους βασιλείς και τις εν γένει βασιλικές δυναστείες της Περσίας, της ευρύτερης δηλαδή ιστορικής περιοχής που καταλαμβάνει στις μέρες μας το Ιράν.

Αρχαίες Δυναστείες (2700-550 π.Χ.)Επεξεργασία

Δυναστεία των Αχαιμενιδών (550-330 π.Χ.)Επεξεργασία

Δυναστεία των Μακεδόνων (330-309 π.Χ.)Επεξεργασία

Δυναστεία των Σελευκιδών (311-129 π.Χ.)Επεξεργασία

Δυναστεία των Πάρθων (247 π.Χ. - 228 μ.Χ.)Επεξεργασία

Δυναστεία των Σασσανιδών (224-670 μ.Χ.)Επεξεργασία

Χαλιφάτο Ρασιντούν (641-692 μ.Χ.)Επεξεργασία

Χαλιφάτο των Ομεϋαδών (661-750 μ.Χ.)Επεξεργασία

Χαλιφάτο των Αββασιδών (750-946 μ.Χ.)Επεξεργασία

Δυναστεία των Σαφφαριδών (861-1003 μ.Χ.)Επεξεργασία

Δυναστεία των Βουγιδών (993-1062)Επεξεργασία

Αυτοκρατορία των Σελτζούκων (1029-1194)Επεξεργασία

Δυναστεία των Χωρεσμίων (1153-1231)Επεξεργασία

Αυτοκρατορία των Μογγόλων (1230-1357)Επεξεργασία

Αντίπαλες δυναστείες (1332-1501)Επεξεργασία

ΜαυροπροβατάδεςΕπεξεργασία

ΑσπροπροβατάδεςΕπεξεργασία

Δυναστεία των Σαφαβιδών (1501-1786)Επεξεργασία

Δυναστεία των Αφσαριδών (1736-1796)Επεξεργασία

Δυναστεία των Ζανδιδών (1751-1794)Επεξεργασία

Δυναστεία των Καζάρων (1794-1925)Επεξεργασία

Δυναστεία των Παχλαβί (1925-1979)Επεξεργασία