Δυναστεία του Ιουστινιανού

Αυτοκρατορική δυναστεία


Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο Αυτοκράτορας Ιουστίνος Α'. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διένυε την χρυσή εποχή της υπό τη Δυναστεία των Ιουστινιανών, η οποία ιδρύθηκε το 518 μ.Χ. με την άνοδο του Ιουστίνο Ά στον βυζαντινό θρόνο. Κάτω από τη δυναστεία των Ιουστινιανών, ιδιαίτερα κατά την βασιλεία του Ιουστινιανού Ά, η αυτοκρατορία έφτασε στη μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση της, την Ιλλυρία, τη νότια Ισπανία, τα παραλία της Αφρικής και την Ιταλία το έτος 555. Η Δυναστεία των Ιουστινιανών τελείωσε να βασιλεύει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 602 με την εκθρόνιση του Μαυρίκιου και την άνοδο του διαδόχου του Φωκά στο βυζαντινό θρόνο.

Αυτοκράτορες του Βυζαντίου που ανήκαν σε αυτήν τη Δυναστεία ήταν:

Σημαντικότερα γεγονόταΕπεξεργασία

Τα σημαντικότερα γεγονότα επί της Δυναστείας αυτής ήταν:


Τη Δυναστεία του Ιουστινιανού διαδέχθηκε η Δυναστεία του Ηρακλείου (610-717)

ΓενεαλογίαΕπεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριάδνη
ΔΥΝ. ΛΕΟΝΤΟΣ Α΄
 
Αναστάσιος Α΄
Αυτ. Ρωμαίων (491-518)
 
αδελφ.
 
Ευφημία
 
Ιουστίνος Α΄
Αυτ. Ρωμαίων (518-527)
 
Πέτρος Σαββάτιος
 
Βιγιλαντία
 
 
 
 
 
αδελφ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κόρη
 
Κομιτώ
 
Θεοδώρα
 
Ιουστινιανός Α΄
Αυτ. Ρωμαίων
(527-565)
ΔΥΝ. ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
 
Βιγιλαντία
 
Δουλκίσιμος (Δουλκίδιος)
 
Γερμανός
στρατηγός
σύζ.1.Πασάρα
2.Ματασούνθα
 
Βοραΐδης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναστάσιος
ύπατος (517)
 
Σοφία
σύζ. Ιουστίνος Β΄
Αυτ. Ρωμαίων
 
(νόθη) Θεοδώρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιουστίνος Β΄
Αυτ. Ρωμαίων (565-574)
σύζ. Σοφία
 
(1) Ιουστίνος
στρατηγός
 
(1) Ιουστινιανός
στρατηγός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρεόβινδος
 
 
 
 
 
Παύλος
πρόεδρος Συγκλήτου
 
 
 
 
 
(υιοθ.)
Τιβέριος Β΄
Αυτ. Ρωμ.
(574-582)
 
Αραβία
σύζ. Βαδουάριος κουροπαλάτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναστασία Αρεοβίνδα
 
Πέτρος
κουροπαλάτης
 
Γορδία
σύζ.Φιλιππικός
κόμης εξκουβιτόρων
 
Μαυρίκιος
Αυτ. Ρωμαίων
(582-602)
 
Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δομιτιανός
αρχιεπίσκοπος Μελιτηνής
 
Θεοδόσιος
συναυτ.
 
Τιβέριος
μάγιστρος στρατού
της Ανατολής
 
Μαρία
 
Χοσρόης Β΄
βασ. Περσίας
 
αδελφή
 
Σαχρμπαράζ
 
Ηράκλειος
Αυτ. Ρωμαίων (610-641)
ΔΥΝ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νίκη
 
Θεοδόσιος
 

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία