Η Δυναστεία του Λέοντος Α' είναι μία δυναστεία της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που τα μέλη της ήταν αυτοκράτορες από το 457 έως το 518 στην Κωνσταντινούπολη για 61 έτη.

Δυναστεία του Λέοντος
Πληροφορίες ασχολίας
Commons page Σχετικά πολυμέσα

Η δυναστεία συνδέεται με την προηγούμενη Δυναστεία του Θεοδοσίου Α', μέσω του Μαρκιανού αυτοκράτορα: η 2η σύζυγός του ήταν η Πουλχερία, κόρη του Αρκαδίου, ενώ από την 1η σύζυγό του είχε κόρη τη Μαρκία Ευφημία, μητέρα του Μαρκιανού ο οποίος νυμφεύτηκε τη Λεοντία, κόρη του Λέοντος Α'.

Όλα τα μέλη της σχετίζονται, όχι με εξ αρρενογονίας δεσμούς, αλλά με εξ αγχιστείας δεσμούς με τον Λέοντα Α'.

  • Λέων Α' ο Θράκας (457-474)
  • Λέων Β' (474), εγγονός του Λέοντος Α'
  • Ζήνων (474-475, 476-491), πρώτος σύζυγος της Αριάδνης, κόρης του Λέοντος Α'
  • Βασιλίσκος (475-476), αδελφός της Βηρίνας, συζύγου του Λέοντος Α'
  • Αναστάσιος Α΄ ο δίκορος (491-518), δεύτερος σύζυγος της Αριάδνης, κόρης του Λέοντος Α'.

Ο Λέων Α' είχε και μία μικρότερη κόρη, τη Λεοντία, σύζυγο του Μαρκιανού σφετεριστή, υιού του Ανθεμίου αυτοκράτορα του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (467-472).

Τη Δυναστεία του Λέοντος Α' διαδέχθηκε ο Ιουστίνος Α' της Δυναστείας του Ιουστινιανού.

Γενεαλογία Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πουλχερία
ΔΥΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
 
Μαρκιανός
Αυτ. Ανατολής (450-457)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασιλίσκος
Αυτ. Ανατολής (475-476)
 
Βηρίνα
 
Λέων Α΄
Αυτ. Ανατολής (457-474)
ΔΥΝ. ΛΕΟΝΤΟΣ Α΄
 
Μαρκία Ευφημία
(κόρη Μαρκιανού)
 
Ανθέμιος
αυτ. Δύσης (467-472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιγιλαντία
 
Ιουστίνος Α΄
Αυτ. Ρωμαίων (518-527)
 
(αδελφ.)
 
Αναστάσιος Α΄
Αυτ. Ρωμαίων (491-518)
 
Αριάδνη
 
Ζήνων
Αυτ. Ανατολής (474-75)
Αυτ. Ρωμαίων (476-91)
 
Λεοντία
πορφυρογέννητη
 
Μαρκιανός
σφετεριστής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιουστινιανός Α΄
Αυτ. Ρωμαίων (527-565)
ΔΥΝ. ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Α΄
 
Θεοδώρα
 
(κόρη)
σύζ. Φλάβιος Σαβινιανός
ύπατος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Β΄
Αυτ. Ανατολής (474)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(νόθη) Θεοδώρα
 
Φ. Αναστάσιος Π. Π. Σ. Π.
ύπατος
 

Δείτε επίσης Επεξεργασία