Δυναστεία των Τέρτερ

δυναστεία

Η Δυναστεία των Τέρτερ ή Τερτερόβτσι, βουλγαρ. Тертер ή Тертеровци ήταν ένας ευγενής Οίκος της Βουλγαρίας, Κουμανικής καταγωγής, κλάδος του Κουμανικού ευγενούς Οίκου των Τερτερόμπα, που κυβέρνησε τη Β΄ Βουλγαρική αυτοκρατορία το διάστημα 1280-1292 και 1300-1323.

Ο θυρεός του Οίκου των Τέρτερ.

Ιστορία Επεξεργασία

Η καταγωγή Επεξεργασία

Η παλαιά καταγωγή του Οίκου του Τέρτερ ήταν από τους Κουμάνους (από τον συνασπισμό Κουμάνων-Κιπτσάκων). Σύμφωνα με τον ιστορικό Πλάμεν Πάβλοβ, ήταν κλάδος του Κουμανικού ευγενούς Οίκου των Τερτερόμπα, που είχαν εγκατασταθεί στη Βουλγαρία ως μέρος του δεύτερου κύματος της μετανάστευσης των Κουμάνων· ήλθαν από την Ουγγαρία μετά το 1241. Οι Τερτερόμπα είχαν κυβερνήσει στη συνομοσπονδία των Κουμάνων-Κιπτσάκων στο τέλος του 11ου αι., όπως και κατά τα μέσα του 13ου αι. υπό τον χάνο Κότεν.

Ηγεμόνες της Βουλγαρίας Επεξεργασία

Οι πιο πρώιμοι εκπρόσωποι της δυναστείας στη Βουλγαρία ήταν ο δεσπότης Αλντιμίρ και ο μεγαλύτερος αδελφός του Γεώργιος Τέρτερ, που νυμφεύτηκε την Κύρα-Μαρία από τον Οίκο των Ασέν-Μίτσο, αδελφή του Ιβάν Γ΄ της Βουλγαρίας. Το 1280 απεβίωσε ο Ιβάν Γ΄ και ο Γεώργιος στέφθηκε αυτοκράτορας (τσάρος) της Βουλγαρίας ως Γεώργιος Α΄ (1280-92). Έπειτα από τη βασιλεία του η Βουλγαρία περιήλθε de facto στον έλεγχο της Χρυσής Ορδής. Ο Νογκάι Χαν των Μογγόλων όρισε τον επόμενο ηγεμόνα, τον Σμίλετς (1292-98), τον οποίο διαδέχθηκε ο γιος του Ιβάν (1298-99). Έπειτα ο Νογκάι Χαν όρισε τον γιο του Τσάκα (1299-1300), που όμως εκτοπίστηκε από τον γιο του Γεωργίου Α΄, τον Θεόδωρο-Σβετοσλάβ (1300-22) και έτσι ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος εξουσίας του Οίκου του Τέρτερ. Τον Θεόδωρο-Σβετολάβο διαδέχθηκε ο γιος του Γεώργιος Β΄ (1322-23).

Η επόμενη δυναστεία προέρχεται από της Κιρά Μαρίας την εξαδέλφη, της οποίας ο γιος της Μιχαήλ Γ έγινε τσάρος της Βουλγαρίας (1323-30)· αυτός ήταν μέλος του Οίκου του Σισμάν.

Γενεαλογία των Τέρτερ, τσάρων της Βουλγαρίας Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιβάν Ασέν Β΄
τσάρος της Βουλγαρίας
ΟΙΚΟΣ ΑΣΕΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μίτσο
τσάρος της Βουλγαρίας
ΟΙΚΟΣ ΜΙΤΣΟ
 
Μαρία Ασέν
 
ΟΙΚΟΣ ΤΕΡΤΕΡ
 
 
 
 
 
Άννα-Τεοντόρα Ασέν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σμίλετς
τσάρος της Βουλγαρίας
 
Σμίλτσενα Παλαιολογίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κύρα- Μαρία
 
Γεώργιος Α΄
τσάρος της Βουλγαρίας
 
Μαρία
 
 
 
 
 
κόρη
 
Αλντιμίρ
δεσπότης του Κραν
 
Μαρίνα
 
Tεοντόρα
σύζ. Στέφανος Ούρος Γ΄ Ντεκάνσκι Νεμάνιτς
βασ. της Σερβίας
 
Ιβάν
διάδοχος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άννα
1.Στέφανος Ούρος Β΄ Μιλούτιν Νεμάνιτς
2.Δημήτριος (Μιχαήλ) Άγγελος Κουτρούλης
 
Θεόδωρος Σβετοσλάβ
τσάρος της Βουλγαρίας
σύζ.1.Ευφροσύνη
 
2.Θεοδώρα Παλαιολογίνα
 
Μιχαήλ Γ΄
τσάρος της Βουλγαρίας
ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Γεώργιος Β΄
τσάρος της Βουλγαρίας

Πηγές Επεξεργασία

  • Vásáry, István. Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365 (PDF). Cambridge University Press. ISBN 0-521-83756-1.