Δυτικές σλαβικές γλώσσες

Οι Δυτικές σλαβικές γλώσσες είναι μια ομάδα των Σλαβικών γλωσσών που περιλαμβάνει την Τσεχική, την Πολωνική, Σλοβακική, και την Σορβική.

   Χώρες με επίσημη μια Δυτική σλαβική γλώσσα

Κατηγοριοποίηση: