Οι Δυτικοί Σλάβοι είναι ένα υποσύνολο σλαβικών λαών που μιλούν δυτικές σλαβικές γλώσσες. Κατοικούν στην κεντρική Ευρώπη, τα κράτη στα οποία οι ανατολικοί σλάβοι αποτελούν την πλειοψηφία είναι η Πολωνία, η Τσεχία και Σλοβακία και σαν μειοψηφία κατοικούν στην ανατολική Γερμανία. Οι γλώσσες που μιλούν αντίστοιχα είναι η Πολωνική, η Τσεχική, η Σλοβακική και η Σορβική.

   Χώρες στις οποίες κατοικούν οι Δυτικοί Σλάβοι.