Η Δωρική Τετράπολη (Δυτική Τετράπολις) αποτελείται από ένα σύνολο τεσσάρων πόλεων που βρίσκονται κοντά στην κοιλάδα του Ποταμού Πίνδου στην περιοχή της Δωρίδας στην αρχαία Ελλάδα. Οι τέσσερις πόλεις ήταν οι: Ερινεός, Βοίον, Κυτίνιο και Πίνδος. (Στράβων, σ. 427.)

Η σημερινή τοποθεσία των τεσσάρων πόλεων είναι στη νότια Στερεά Ελλάδα.

Πηγές Επεξεργασία